Anders werken aan de stad, dorp en land#2

Anders werken aan de stad, dorp en land#2

Kennis
Door: Petra Starink | 26-11-2019

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie nodigt ontwerpers uit om samen met gemeenten nieuwe werkwijzen te ontwikkelen gericht op co-creatie op lokaal niveau, dit met het oog op de komst van de nationale Omgevingsvisie en de Omgevingswet. Een voorstel inzenden kan tot 10 maart 2020.

Actuele sociaal-ruimtelijke opgaven

Deze oproep biedt de mogelijkheid voor gemeenten om met inzet van ontwerpkracht lokale partners te activeren en samen met het lokale netwerk, vanuit een integrale ontwerpbenadering, aan de slag te gaan met actuele sociaal-ruimtelijke opgaven in de eigen gemeente.

Mondiale uitdagingen

Ons land staat voor een groot aantal urgente uitdagingen. Energietransitie, mobiliteit en gezondheid hebben een grote consequenties op lokaal niveau. Zij stellen nieuwe eisen aan onze leefomgeving. De rijksoverheid speelt op deze uitdagingen in met een toekomstvisie op de leefomgeving van Nederland. Centraal hierin staat de verwevenheid van het sociale en ruimtelijke domein, en het belang van samenwerking tussen verschillende domeinen. Maar dit vraagt ook om nieuwe vormen van lokaal bestuur. Om op lokaal niveau antwoorden te kunnen formuleren op de grote maatschappelijke opgaven zijn nieuwe vormen van samenwerking nodig tussen de lokale overheid, het bedrijfsleven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties én bewoners. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet ontstaat in 2021 voor het lokale bestuur bovendien een nieuw wetgevingsstelsel, dat de randvoorwaarden voor deze samenwerking gaat bepalen.

Belangrijke rol voor ontwerpers en architecten

Bovengenoemde sociaal-ruimtelijke uitdagingen vragen om een integrale aanpak, waarbij keuzes niet van bovenaf worden opgelegd, maar in lokaal samenwerkingsverband tot stand komen. De vraag is echter, hoe geven we die nieuwe samenwerkingsvormen en daarmee de integrale aanpak van sociaal-ruimtelijke opgaven concreet met elkaar vorm? Ontwerpers, architecten, stedenbouwers, stadmakers, social en service designers – kunnen hier een belangrijke rol in spelen door nieuwe ziens- en werkwijzen te introduceren op het snijvlak van sociale en fysieke vernieuwing. Zij hebben de kennis en expertise om nieuwe co-creatieprocessen vorm te geven en gemeenten te begeleiden om samen met stakeholders én gebruikers aan de slag te gaan.

Lees hier meer over de open oproep van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
Foto: Rijksoverheid

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Ontvang iedere week het laatste nieuws en informatie op het gebied van architectuur in uw mailbox.

Gerelateerd

Tags: ,
0 Reacties Schrijf een reactie

    Schrijf een reactie

    Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.