BNA oneens met kabinetsvoornemen welstand

BNA oneens met kabinetsvoornemen welstand

Nieuws
Door: Redactie ArchitectuurNL | 04-11-2008

De Bond van Nederlandse Architecten (BNA) is het volstrekt oneens met het kabinetsvoornemen de Woningwet zodanig te wijzigen dat de adviesverplichting door een onafhankelijke welstandscommissie wordt geschrapt. Het kabinet wil hiermee gemeenten meer vrijheid bieden om zelf te bepalen in hoeverre en van wie een advies wordt ingewonnen ter onderbouwing van het besluit omtrent verlening van een bouwvergunning. Procedures voor bouwplannen waar geen onafhankelijk welstandsadvies nodig is kunnen sneller worden afgedaan, is de verwachting van het kabinet.

De BNA beschouwt het onafhankelijke advies van een welstandscommissie als het hart van de welstandsadvisering.
Als de verplichte toets wordt geschrapt, heeft dat gevolgen op gemeentelijk en landelijk niveau.

 • De kwaliteit van de gebouwde omgeving komt onder druk te staan: In Nederland kan iedereen een vergunning voor een bouwplan aanvragen. Onafhankelijke welstandscommissies zijn bij uitstek gekwalificeerd om plannen op een kwalitatief goede, onderbouwde en objectieve wijze aan redelijke eisen van welstand te toetsen gebaseerd op het beleid zoals vastgelegd in een gemeentelijke welstandsnota.
 • Afschaffen van de toets staat haaks op het kabinetsbeleid, zoals neergelegd in de Architectuurnota 2009-2012 en in het programma ‘Mooi Nederland’. Het kabinet wil met dit beleid juist een mooiere, duurzame en goed leefbare omgeving bevorderen. Met afschaffing van de onafhankelijke toets gooit het kabinet een van de belangrijkste instrumenten om de gewenste architectonische en ruimtelijke kwaliteit in Nederland te borgen, weg.
 • Afschaffen leidt ertoe dat elke gemeente op eigen wijze regelt en moet regelen hoe de welstandstoetsing plaats vindt. De huidige procedure wordt dan vervangen door 467 lokale verordeningen. Niet direct bevorderlijk voor uniformiteit en transparantie van wet-/regelgeving vindt de BNA. En het is bovendien een verzwaring van de administratieve lasten van het bedrijfsleven en van de overheid.
 • Afschaffen levert geen vermindering van regeldruk op bij de behandeling van bouwaanvragen. De regeldruk kan de gemeente veel beter en effectiever verlichten door juist meer gebruik te maken van de mogelijkheden die de welstandsnota biedt. Het gemeentebestuur kan in die nota aangeven voor welke gebieden zij een hoge ruimtelijke kwaliteit nastreeft en in welke gebieden welstandsvrij kan worden gebouwd. Dat voorkomt werkelijke regeldruk, omdat dan de toets alleen wordt afgeschaft waar de toets ook niet nodig is.
 • Vier jaar geleden werd de Woningwet gewijzigd. Uit een evaluatieonderzoek blijkt dat welstand sindsdien veel beter functioneert; welstand wordt kwalitatief en objectief getoetst. Afschaffing van de onafhankelijke toets haalt deze verbetering weer onderuit. De BNA neemt contact op met de betrokken bewindslieden en Kamerleden, om zijn standpunt toe te lichten.

  Bron: BNA

  Zie ook:
  Meer aandacht ruimtelijke kwaliteit      

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Ontvang iedere week het laatste nieuws en informatie op het gebied van architectuur in uw mailbox.

Gerelateerd

0 Reacties Schrijf een reactie

  Schrijf een reactie

  Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.