Genomineerden voor Goudenpiramide 2010

Genomineerden voor Goudenpiramide 2010

Nieuws
Door: Redactie ArchitectuurNL | 10-05-2010

Onder leiding van Rijksbouwmeester Liesbeth van der Pol heeft de jury vijf opdrachtgevers genomineerd.De Gouden Piramide is de jaarlijkse Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap in de architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur, infrastructuur en ruimtelijke ordening. Voor de prijs kan elke opdrachtgever in Nederland in aanmerking komen. De Rijksprijs wordt toegekend naar aanleiding van één of meerdere gerealiseerde projecten waarvan de totstandkoming en het eindresultaat een toonbeeld zijn van de bijzondere rol die inspirerend opdrachtgeverschap bij het ontwerp- en bouwproces kan spelen. De Gouden Piramide is een gezamenlijk initiatief van de ministeries van VROM, LNV, OCW en VenW.

De genomineerde opdrachtgevers en hun project:

Foto: Luuk Kramer – Stichting Hermitage aan de Amstel met het gelijknamige project in Amsterdam
Eind jaren negentig ontwikkelde de bekende culturele ondernemer Ernst Veen, directeur van de Nieuwe Kerk in Amsterdam, de eerste plannen om in het ‘oude vrouwenhuis’ aan de Amstel uit 1683 een dependance te vestigen van het beroemde Hermitage Museum in St.Petersburg. Na een voorbereidingsperiode werd architect Hans van Heeswijk, na een selectieprocedure, gekozen als hoofdarchitect. In twee jaar was de ‘omvorming’ van de Amstelhof, na een soepel en efficiënt verlopen bouwproces, een feit. Het private initiatief heeft geleid tot een nu reeds veelbezocht museum met een doelgerichte en verzorgde architectuur die recht doet aan de classicistische opzet van het oude gebouw.

Foto: Hélène Binet – Deventer Ziekenhuis met het Jozef Gezondheidscentrum. Door de verhuizing van het Deventer Ziekenhuis zou de oude locatie St. Jozef, een oud ziekenhuisklooster, op termijn vrijkomen. Om de belangrijke eerstelijnspraktijken voor de ziekenhuisbuurt te behouden, werd besloten om de bestaande bebouwing om te vormen tot een gezondheidscentrum. In een strak realisatieproces van slechts 30 maanden, waarbij ook een antwoord moest worden gegeven op de onverwachts toegekende monumentenstatus als wederopbouwmonument, werd de transformatie voltooid. De architect is er in geslaagd het kloostergebouw op een inventieve wijze open te maken zonder al te zeer afbreuk te doen aan het oorspronkelijke karakter van het complex.

Foto: BK City – Technische Universiteit Delft met BK-City. Bk is de nieuwe huisvesting na de brand van het faculteitsgebouw. Met grote voortvarendheid werd de herhuisvesting van de faculteit bouwkunde aangepakt na de catastrofale brand van het oude gebouw op 13 mei 2008. Reeds binnen enkele weken startte een samengestelde projectorganisatie met de bouwopgave van 35.000 m2 in het voormalige hoofdgebouw van de TU Delft, waarbij gebruik werd gemaakt van de aanwezigheid en expertise van de bij ‘bouwkunde’ reeds betrokken ontwerpers. Kern van de opdracht was om het atelieronderwijs met zo weinig mogelijk vierkante meters toch maximaal te faciliteren. Resultaat: binnen een jaar was het statige monumentale gebouw omgetoverd tot een fleurig en flexibel ‘BK-City’.

Dr. Schaepmanstichting met de transformatie van een kerk tot Daltonbasisschool St. Plechelmus te Hengelo. De directeur van een RK-basisschool in Hengelo heeft met veel volharding een proces op gang gebracht om een nabijgelegen, leegstaande kerk te benutten om de groeiende school een nieuw onderdak te bieden. De architect, specialist in scholenbouw uit de regio, werd een vaste bondgenoot die de plannen moest vormgeven. Gekozen werd voor een twee-eenheid: de school zou als een nieuw ‘gebouw’ in de oude kerk ingepast worden. De twee ‘afzonderlijke identiteiten’ zouden zo maximaal herkenbaar blijven. Er moest jarenlang veel scepsis overwonnen worden om het uitzonderlijke scholenproject gerealiseerd te krijgen.

Foto: Fact Architects – Stichting Ronald McDonald Centre met het gelijknamige sportcentrum voor jongeren met een handicap in Amsterdam. Het initiatief van een vader van een motorisch gehandicapt kind lag ten grondslag aan het gerealiseerde sport- en spelcomplex waar dagelijks 1000 sporters en toeschouwers kunnen worden ontvangen. Uitgangspunt van de instelling is dat men zich niet laat leiden door de beperking, maar door de mogelijkheden van gehandicapte sporters. In het gebouw kunnen niet alleen 20 verschillende sporten worden beoefend, ook is er een werkleerbedrijf voor ROC-studenten gevestigd en kunnen jongeren met een Wajong-uitkering er een opleidingstraject volgen. Om aan te sluiten bij het eigen imago van het stimuleren van jongeren, koos de opdrachtgever in 2005 de winnaar van de BNA-prijsvraag Jonge Architecten als architect. De eis van een optimale visuele communicatie heeft er onder meer toe geleid dat een heel transparant sportcomplex met duidelijke kleuraccenten tot stand werd gebracht. Het ideële project werd gefinancierd uit sponsoring en donaties.

     

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Ontvang iedere week het laatste nieuws en informatie op het gebied van architectuur in uw mailbox.

Gerelateerd

0 Reacties Schrijf een reactie

    Schrijf een reactie

    Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.