Minister Ollongren: latere inwerkingtreding Wkb

Op 17 april 2020 heeft minister Ollongren de Tweede Kamer bericht dat de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) niet op 1 januari 2021 in werking zal treden. Niet verrassend nu zij met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in een bestuursakkoord heeft afgesproken dat de Wkb tegelijkertijd met de Omgevingswet in werking treedt. En … Meer lezen over Minister Ollongren: latere inwerkingtreding Wkb