Nieuw programma Erfgoed en Ruimte

Nieuws

Nieuw programma Erfgoed en Ruimte

Door: Petra Starink | 23-03-2017

Met het nieuwe programma Erfgoed en Ruimte stelt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie in 2017 en 2018 0,8 miljoen euro extra subsidie beschikbaar aan architecten en ontwerpers die ontwerp verbinden aan ruimtelijk cultureel erfgoed. Dit ontwerpprogramma is een uitwerking van de Visie Erfgoed en Ruimte van de ministeries van I&M en OCW.

Ontwerpbenadering

De Nederlandse erfgoedsector kiest tegenwoordig een gebiedsgerichte benadering van erfgoed. Een karaktervolle en toekomstbestendige fysieke leefomgeving vraagt om een ontwerpbenadering waarin we cultuurhistorie koppelen aan ruimtelijke opgaven.

Drie themalijnen

Het programma bestaat uit drie themalijnen. Binnen de lijnen ‘Energietransitie in het landschap’ en ‘Klimaatadaptatie in de stad’ schrijft het fonds in 2017 gefaseerd vier Open Oproepen uit. De eerste twee Open Oproepen staan nu open: ‘Stedenbouw voor extremen’ en ‘Nieuwe energie voor het landschap’. Eind september 2017 volgen opnieuw twee Open Oproepen. De derde lijn – een kennistraject gericht op het ruimtelijke adaptatievermogen van erfgoedstructuren in naoorlogse wijken en krimpgebieden – wordt eind 2017 opgestart. Voor de uitvoering van het programma stelt het ministerie van OCW in totaal € 0,8 mln beschikbaar.

Uitdaging

Met deze Open Oproepen agendeert het Stimuleringsfonds specifieke vraagstukken op het gebied van energietransitie en klimaatadaptatie. Opdrachtgevende partijen worden hiermee uitgedaagd om – samen met (landschaps-) architecten, stedenbouwers, wetenschappers en cultuurhistorici – nieuwe strategieën en gebiedsgerichte ontwerpbenaderingen voor de omgang met bestaande erfgoedstructuren te ontwikkelen en daarvoor een vernieuwend instrumentarium samen te stellen. Het Stimuleringsfonds begeleidt de teams, initieert samenwerkingsverbanden, organiseert bijeenkomsten voor uitwisseling van kennis, ervaring en presentaties van resultaten. Tussentijdse resultaten worden gedeeld via stimuleringsfonds.nl/urbanisatie en de nieuwsbrief van het fonds. Ter afsluiting van het programma zal in november 2018 een symposium plaatsvinden waar niet alleen de uitkomsten van alle geselecteerde plannen worden gepresenteerd, maar ook wordt ingezet op een duurzame lange termijn samenwerking tussen ontwerpers, erfgoedontwikkelaars en uitvoerende partijen.

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Op verzoek van het ministeries van OCW en I&M is het ontwerpprogramma ontwikkeld door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Het ontwerpprogramma maakt deel uit van de Visie Erfgoed en Ruimte (VER), waarin het Rijk erfgoedopgaven verbindt met andere ruimtelijke opgaven. Resultaten van het ontwerpprogramma zijn relevant voor de Nationale Omgevingsvisie waar het Rijk momenteel aan werkt.

Foto: Nieuwbouwwijk Noorderplassen-West met Zoneiland Almere. Collectie Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Ontvang iedere week het laatste nieuws en informatie op het gebied van architectuur in uw mailbox.

Gerelateerd

Tags: ,
0 Reacties Schrijf een reactie

    Schrijf een reactie

    Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.