Toolbox Natuurinclusief Bouwen gelanceerd

Vogelbescherming Nederland en de Zoogdiervereniging hebben de Toolbox Natuurinclusief Bouwen gelanceerd. Bouwprofessionals kunnen op de website bouwnatuurinclusief praktische informatie vergaren over maatregelen waarmee zij hun projecten natuurinclusief maken. Natuurinclusief bouwen De website is bestemd voor gemeenten, projectontwikkelaars, architectenbureaus en woningcorporaties. Al deze partijen zijn namelijk van cruciale betekenis om van natuurinclusief bouwen en ontwerpen het … Meer lezen over Toolbox Natuurinclusief Bouwen gelanceerd