Bijleren

Bijleren

Door: Peter Visser | 30-05-2015

Het onderwijs is voortdurend in verandering, zo ook de gebouwen en de inrichting waar dat onderwijs wordt gegeven. Mecanoo heeft al twintig jaar ervaring met het bouwen van scholen, Gispen nog langer met het inrichten ervan. Twee experts die elkaar hebben gevonden en samenwerken.

Mecanoo heeft de afgelopen twintig jaren ervaren dat het onderwijs altijd in beweging is, meer en meer verdwijnt het traditionele klaslokaal. In een school is behoefte aan verschillende ruimtes, plekken waar scholieren zich individueel kunnen concentreren, plaatsen waar in groepsverband kan worden gewerkt en – een heel belangrijke functie van een school – situaties waar ze elkaar kunnen ontmoeten met veel dynamische interactie.

Teneinde op deze veranderingen in te spelen, nu en in de toekomst, doet Mecanoo voortdurend onderzoek om goed aan te kunnen sluiten op de behoeften van scholen. Vaak vraagt dat om maatwerk. Dat is natuurlijk duur, terwijl de budgetten in het onderwijs tóch beperkt zijn. Mecanoo werkt sinds kort samen met Gispen aan bouwstenen om ruimtes mee te maken, om ruimtes mee in te richten. Mecanoo doet dat vanuit hun visie op ontwerp en onderwijs, Gispen zorgt voor de ergonomische en praktische uitvoering. Het is vooral ook een nooit eindigende dialoog tussen de twee bedrijven. En de scholen natuurlijk, die maken uiteindelijk de keuzes. Er wordt gewerkt aan een matrix waar de basisbehoeftes worden ingevuld. Op deze manier is er geen maatwerk nodig. Dat is zowel economisch als milieuvriendelijk omdat de diverse onderdelen van de inrichting te hergebruiken zijn.

Ontmoeten

In eerste instantie wordt er ontworpen, worden er prototypes gebouwd, die Gispen in kleine series kan maken als flexibel maatwerk. Hierbij is er steeds één basisconstructie met verschillende mogelijke toevoegingen. Vervolgens komt er een testomgeving waar studenten en docenten de inrichting gaan testen, evalueren en de uitkomsten terugkoppelen naar Mecanoo en Gispen die het ontwerp verder uitwerken en verbeteren.
Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat scholen beschikken over een onderwijsomgeving die leerlingen blijft stimuleren. Daarvoor is naast individuele studie ook groepswerk en ontmoeten in groter verband belangrijk. De leeromgeving moet aansluiten bij de verschillende manieren van kennisoverdracht, verschillende lesvormen en activiteiten.
De samenwerking tussen Mecanoo en Gispen heeft de ambitie de leeromgeving van de toekomst te ontwikkelen: dynamisch, open en mensgericht. De eerste prototypes zijn in mei gerealiseerd, en er komt een weblog waarop iedereen de ontwikkelingen rond dit project op de voet kan volgen en wordt uitgenodigd mee te denken over de verdere doorontwikkeling en toepassing van de leeromgeving van de toekomst.
Interessante vraag voor de toekomst is hoe dit systeem kan werken in bestaande gebouwen, wellicht maakt het ingrijpende verbouwingen of nieuwbouw van scholen wel helemaal overbodig en wordt het slechts een herinrichting van het interieur? Mecanoo en Gispen kunnen een lange samenwerking tegemoet zien.

Gerelateerd

Tags: , , ,