Brede Bossche School Nieuw Zuid Den Bosch

Brede Bossche School Nieuw Zuid Den Bosch

Door: Jacqueline Knudsen | 17-03-2014

De BBS Nieuw Zuid is een  schakel tussen de Gestelse Buurt en de nieuwbouwwijk Meerendonk te ’s-Hertogenbosch. De noodzaak tot het bijeenbrengen van de woonwijken én de behoefte van de Gestelse Buurt aan onderwijs, een goed buurthuis en andere voorzieningen, hebben geleid tot de ontwikkeling van deze Brede Bossche School. BBS Nieuw Zuid staat op de grens van de Gestelse Buurt en de Meerendonk en verbindt door een scala aan voorzieningen en activiteiten beide buurten met elkaar.

Het gebouw biedt onderdak aan het kindcentrum de Vlindertuin, met daarin een basisschool, kinderopvang, buitenschoolse opvang en een peuterarrangement. Ook heeft de Brede Bossche School Nieuw Zuid een buurthuisfunctie met diverse activiteiten voor en door bewoners en biedt het onderdak aan het Wijkplein Nieuw Zuid, de SchoolBieb, het Computerhuis, het Wijktheater en een sportzaal.

Stedenbouwkundige inpassing
De morfologie van de nieuwbouw van de Brede Bossche School is een heldere invulling van de strakke stedenbouwkundige kaders van enerzijds het beschikbare driehoekige perceel aan de rand van een natuurgebied en anderzijds het stedenbouwkundige structuurplan. Het krachtige bakstenen volume in drie bouwlagen is de voortzetting van een stempelplan van soortgelijke bouwmassa’s ten noorden van het perceel. Het vrij vormgegeven met houten geveldelen beklede volume zorgt door haar bouwhoogte voor een logische overgang naar de tegenovergelegen eengezinswoningen.

Architectonische opzet
De duidelijke geleding aan de buitenzijde van het gebouw, bestaande uit twee bouwvolumes met daartussen een transparante ‘openbare’ ruimte, heeft ook zijn vertaling gekregen in de functieverdeling binnen de Brede School. De hoofdentree van het gebouw is transparant vormgegeven en vormt als zodanig een laagdrempelig verlengstuk van de openbare buitenruimte. Vanuit deze entree zijn alle functies binnen de BBS te bereiken.
Binnen het houten volume bevindt zich het Kindcentrum; kinderopvang, peuterspeelzaal, basisschool en bibliotheek. Het interieur heeft een duidelijke routing en is fris en helder gematerialiseerd, waarbij alle verblijfsruimten een relatie hebben met de buitenruimte, hetgeen bijdraagt aan het lichte binnenklimaat van dit bouwdeel. Het exterieur is vormgegeven als een continue schil met een ritme van houten latten in verschillende breedten. Ter plaatse van de subentrees ‘opent’ deze schil zich.
Het bakstenen volume herbergt alle multifunctionele ruimten waaronder diverse zalen met keuken, computerhuis en gymzaal. Dit bouwdeel heeft een wat zwaarder karakter en heeft overwegend gesloten gevels, waardoor een interessante compositie ontstaat.

Passieve school
Het Kindcentrum is ontworpen volgens het concept Passief Bouwen in combinatie met het Frisse Scholen concept. Het gebouw is zodanig ontworpen, dat er nauwelijks energie noodzakelijk is voor ruimteverwarming. Naast een goede oriëntatie is er veel aandacht geschonken aan hoge isolatiewaarden, het voorkomen van koudebruggen en kieren en efficiënte ventilatie met nachtkoeling. Voor de opwekking van warmte wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van passieve energiebronnen, zoals de zon, de verlichting, computers en natuurlijk lichaamswarmte. De eerdergenoemde clustering van functies binnen de volumes heeft ook hierin een groot voordeel. De functies waarbij bezetting en activiteiten niet altijd constant zijn, zijn geplaatst in het multifunctionele bouwvolume, functies met een continuïteit in bezetting en tijd zijn gesitueerd in het passieve gedeelte, hierdoor is het eenvoudiger een continu prettig binnenklimaat te creëren met een minimaal gebruik van energie.

PassiefBouwen Award
Op vrijdag 24 januari 2014 heeft de Brede Bossche School Nieuw Zuid de PassiefBouwen Award 2013 gewonnen. Uit het juryrapport: De combinatie van passief bouwen en frisse scholen is uniek in de toepassing van een multifunctionele accommodatie. Door een bijzonder goede isolatie van de muren, dak en de fundering gaat er geen energie verloren. Een goed gebruik van ‘passieve’ warmtebronnen als de zon lichaamswarmte en verlichting verwarmt het gebouw zichzelf. De award is een bevestiging dat de hoge ambities zijn waargemaakt.
Door de toepassing van het Frisse Scholen concept heeft het kindcentrum een gezond binnenklimaat. Dit heeft een positief effect op de gezondheid en het ziekteverzuim. Per klaslokaal regelt het klimaatsysteem de ventilatie, meet de temperaturen en de CO2-concentratie en stuurt dit, waar nodig, bij. Met het eindresultaat dat het kindcentrum een zeer aangenaam binnenklimaat heeft en een laag energieverbruik.

Lees ook het artikel: Prijs voor passief en fris

Projectgegevens

Tekst Jacqueline Knudsen
Fotografie Robert van Lith
Opdrachtgever BrabantWonen, 's-Hertogenbosch
Architect Compen architecten, Eindhoven
Aannemer Bouwbedrijf Gebr. van Stiphout b.v.
Constructeur Goudstikker-de Vries
Installatie-adviseur Viac Installatie Adviseurs, Houten
Projeccteam Frans Compen, Johan van der Rijt, Karel van der Waarde, Ad Schellekens, Rob Geraerts
Omvang Bruto vloeropp. 'passief gedeelte': = 2425 m2
Bruto vloeroppervlakte overig 625 = 1877 m2
Bruto vloeropervlakte bijgebouw 167 m2
Opgeleverd 2012

Gerelateerd

Tags: ,
0 Reacties Schrijf een reactie

    Schrijf een reactie

    Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.