Uitbreiding Beatrix College Tilburg

Uitbreiding Beatrix College Tilburg

Door: Petra Starink | 02-03-2015

Architecten|en|en heeft voor het bestaande Beatrix College in Tilburg een nieuw leshuis gerealiseerd. Met het oog op gemeentelijke prognoses moest het gebouw na 15 jaar verwijderd kunnen worden. Het budget was hierdoor gebaseerd op tijdelijke bouw. Ook was het gewenst dat de bestaande gebouwen door bleven functioneren. De totale ontwerp- en bouwtijd was 1 jaar.

Kenmerkend voor het Beatrix College is de opbouw: in verschillende fasen zijn vanaf midden jaren 90 leshuizen ontstaan, die zelfstandig functioneren maar onderdeel zijn van een groter geheel d.m.v. een looproute op de eerste verdieping. De gebouwen hebben ieder een opzet met een neutraal lokalenblok gecombineerd met een bijzondere aula die de tijdsgeest uitdrukt zowel qua functie als vorm.

Het ontwerp voor de uitbreiding sluit aan bij deze traditie. Het gebouw is fysiek verbonden met het oudste gebouw door middel van een bijzonder licht en hoog atrium. Dit atrium doet dienst als aula met entree en werkplekken. De overige ruimten bevinden zich in een wat meer gesloten lokalenvolume met een hoog IFD karakter dat zich leent voor snelle uitvoering in systeembouw.

Atrium vormt hart van nieuwe gebouw

De nieuwe entree is bereikbaar door middel van een patio tussen het nieuwe gebouw en de bestaande gebouwen. De patio is vormgegeven als een beschutte buitenruimte, verkeersruimte en verblijfsruimte. De bestrating wordt doorgetrokken in het atrium waardoor er een relatie ontstaat tussen binnen en buiten.

Het atrium vormt het energieke hart van het nieuwe gebouw; hieraan zijn de lokalen en werkruimtes gelegen van het bestaande gebouw, ook is d.m.v. een doorbraak op de eerste verdieping er voor gezorgd dat een loopbrug aansluit op de looproute die de drie bestaande gebouwen met elkaar verbindt. Brede trappen zorgen ervoor dat de nieuwe lokalen goed bereikbaar zijn. Er zijn overal plekken waar gewerkt kan worden. Door de natuurlijke uitstraling en de grote hoeveelheid natuurlijk licht en lucht ademt deze ruimte rust uit.

Explosies van kleur

Het lokalenblok kent een doelmatige opzet, gangen worden afgewisseld met pleinen waaraan de toegangen tot lokalen en sanitaire ruimten zijn gelegen. Deze verkeersruimtes worden uitgevoerd als explosies van kleur: een sprekende accentkleur per verdieping, die doorgetrokken wordt in de sanitaire ruimten.

Projectgegevens

Locatie Ketelhavenstraat , Tilburg
Ontwerp architecten|en|en
Opdrachtgever Beatrix College, Tilburg
Projectmanagement Stichting Roges-Berkel Enschot
Start ontwerp augustus 2012
Oplevering juli 2013
BVO 2300 m2
Fotografie BASE Photography

Gerelateerd

Tags: , , , ,