Van Mariënhage naar DomusDela

Van Mariënhage naar DomusDela

Door: Redactie ArchitectuurNL | 12-12-2019

De geschiedenis van Klooster Mariënhage gaat terug tot de oorsprong van Eindhoven in de 11e eeuw. Met de bouw van kasteel Ten Hage werden aan de Dommel de eerste fundamenten van het latere klooster Mariënhage gelegd. Jan van Schoonvorst, de heer van Eindhoven, schonk het kasteel in 1419 aan vijf vrome burgers, die er een klooster stichtten. Sindsdien heeft het klooster roerige tijden doorgemaakt. Het is verwoest, verbrand, weer herbouwd en het complex heeft zeer uiteenlopende functies vervuld. In 2017 verhuisden de laatste augustijnen en werd Mariënhage aangekocht door uitvaart- en verzekeringsbedrijf Dela, met het doel om er een ceremoniehuis ‘DomusDela’ in te vestigen. Met de nieuwe functies, bouwkundige aanpassingen en architectonische toevoegingen bouwen we verder op de rijke historie van het Rijksmonument.

Conserveren en verbinden

Om kloostercomplex Mariënhage te herbestemmen was het conserveren en verduurzamen van voormalige de Paterskerk, het Augustijns Instituut, het gymnasium en de kapel Augustinianum noodzakelijk. De belangrijkste opgave was echter om het gesloten complex te openen en onderdeel te maken van het stedelijk weefsel. Om de toegankelijkheid van het kloostercomplex te verbeteren was het bovendien van belang om de bestaande bebouwing helder en logisch met elkaar te verbinden.

De centrale knoop

Het nieuwe bouwvolume tussen de kerk, het Augustijns Instituut en het gymnasium  verbindt de losstaande historische bouwdelen met elkaar. Deze centrale ‘knoop’ organiseert de interne routing en voorziet het complex tegelijkertijd van drie nieuwe entrees. Via de Kanaalstraat, de Tramstraat en de binnentuin ontsluiten we het nieuwe complex en maken we een stedenbouwkundige verbinding met de omgeving.

De knoop verbindt de buitenwereld met de binnenwereld van DomusDela en vice versa. Via de nieuwbouw betreedt een bezoeker het bestaande gedeelte. De afleesbaarheid van de toegevoegde ruimte en het eigentijdse karakter van de transformatie worden hiermee benadrukt. Dit komt ook tot uiting in de materialisering. De witkleurige nieuwbouw van glas en aluminium is helder en transparant en contrasteert nadrukkelijk met het baksteen van de bestaande gebouwen. Het nieuwe volume is zodanig vormgegeven dat het zicht vanuit de nieuwbouw op het historische gedeelte steeds wordt ingekaderd door vensters. Zo ontstaat een enscenering van het oude door het nieuwe. Je kijkt door de kaders van het heden naar het verleden, waardoor je de historie van het gebouw steeds opnieuw ontdekt.

Restauratie en herbestemming

Bij de restauratie van de Paterskerk (architect Hegener, 1898), Gymnasium Augustinianum (architect Hegener, 1913 & 1918), de uitbreiding van het gymnasium (architect Bellot, 1924) en de kapel Augustinianum (architect Bellot, 1925) is behoud en de versterking van de bestaande kwaliteiten een belangrijke focus geweest. De kerk en de kapel zijn ontdaan van zoveel mogelijk religieuze duiding en nu geschikt voor veel meer soorten bijeenkomsten, voorstellingen en feesten. De leslokalen en overige ruimtes van het voormalige gymnasium waren zeer geschikt om te transformeren tot hotelkamers en een brasserie.

Een nieuwe hotspot

De nieuwe functionaliteit en transparantie voegen een nieuwe openbare ruimte en een eigentijdse ontmoetingsplek toe aan de stad voor alle inwoners van Eindhoven. Een publiek podium dat ruimte biedt aan een uiteenlopend programma voor rouw- en trouwplechtigheden, concerten, congressen, lezingen, culturele activiteiten en feesten. DomusDela is een nieuw brandpunt van architectonische-, stedenbouwkundige, culturele en sociale verbinding op het kruispunt van heden en verleden. Met deze geheel nieuwe dynamiek is Eindhoven een belangrijke stedelijke hotspot rijker.

Projectgegevens
Opdrachtgever: Coöperatie DELA
Architectuur: diederendirrix en architecten|en|en
Landschapsarchitectuur: Buro Lubbers landschapsarchitectuur & stedenbouw
Interieurarchitectuur hotel en brasserie: Wieneke van Gemeren Interior Concept Design
Conceptontwikkeling: Hoesbergen Advies
Installatieadvies: Huisman en van Muijen
Constructieadvies: Adviesbureau Tielemans
Bouwfysisch- en brandveiligheidsadvies: K+ Adviesgroep
Bouwmanagement en kostenadvies: Bureau Franken Project- & Bouwmanagement
Bouwkundig aannemer: Bouwbedrijf van de Ven
Aannemer buitenruimte: Vissers Ploegmakers
Civieltechnische uitwerking buitenruimte: RA infra
Omvang bouwkundig: 9.200 m2
Omvang buitenruimte: 10.000m2
Begin opdracht:  januari 2014
Oplevering: november 2019

Gerelateerd

Tags: , ,
0 Reacties Schrijf een reactie

    Schrijf een reactie

    Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.