ArchitectuurNL 01 2016 – pag. 24

ArchitectuurNL 01 2016 – pag. 24

Door: | 29-04-2021

Kim Verhoeven (1978) werkte na haar studies HTS
bouwkunde en Kunstacademie Den Bosch enkele
jaren bij Blue architects, dok architecten en Merkx &
Girod. Ondertussen voltooide ze in 2011 cum laude
de Academie van Bouwkunst Amsterdam. In 2012
startte ze haar eigen studio in Den Bosch.
Na zijn opleiding architectuur aan de TU/e werkte
Vincent Valentijn (1975) voor verschillende bureaus.
Naast architectuur studeerde hij ook ethiek,
sociale- en cognitieve psychologie en filosofie. Hij
is 9 jaar werkzaam geweest als architect bij RAU.
Daar heeft hij ervaring opgedaan als architect met
het ontwerpen van zeer uiteenlopende projecten
zoals zorgprojecten, musea, culturele instellingen,
woningbouw, kantoren en scholen.
Sinds 2012 werken Kim en Valentijn regelmatig
samen in Studio Pekka.

Begin vorig jaar werden Kim Verhoeven en Vincent Valentijn van
Studio Pekka uit ’s-Hertogenbosch gevraagd een ontwerp te maken
voor een compacte, autarkische en mogelijk verplaatsbare woning:
het zogenaamde Tiny House. Een merkwaardige opdracht, want de
concepten liggen voor het oprapen, wat zou dit Tiny House anders of
beter maken? Ze zijn het gesprek met deze opdrachtgever aangegaan.
De man kwam bij Studio Pekka omdat hij hoopte dat architectuur voor
zijn ideeën een platform konden bieden. Kim en Vincent plaatsten
er vraagtekens bij omdat het in hun optiek onduidelijk bleef wat de
werkelijke verwachtingen van de opdrachtgever precies waren. Het
probleem was niet zozeer om een goed architectonisch concept te
ontwikkelen. Wat bleef wringen, was de vraag wat de opdrachtgever
ermee wilde bereiken. Zijn bedoeling was publiciteit generen voor het
idee dat we allemaal met ‘minder’ moeten gaan leven. Naar mate de

gesprekken vorderden, werd duidelijk dat het architectenpaar geen
architectuur wilde maken als antwoord op een vraag die in hun visie beter
met andere middelen beantwoord kan worden. Het is niet hun ideaal an
sich om architectuur te maken, maar om antwoorden te formuleren op de
vraag hoe ze kunnen bijdragen aan een betere, rijkere en interessantere
toekomst. Uiteindelijk hebben ze gedrieën nog lang over de idealen van
de opdrachtgever gefilosofeerd om uiteindelijk te concluderen dat een
Tiny House niet de juiste route was.

Want?
VV: Als architect kijk je altijd naar de context en zoals hij zijn ideaal zag,
was het bouwen van een Tiny House ver gezocht. Hij had allerlei vage
verwachtingen die bij nader inzien eigenlijk niet goed paste bij zijn mooie
idee. Dan kan je als architect domweg gaan schetsen en een rekening
sturen, maar dat is niet onze stijl. De opdracht ging uiteindelijk niet door.
KV: Wat deze exercitie ons vakmatig bracht? Voor mij ligt de winst niet
alleen op het vakmatige vlak, maar ook in gesprekken met een persoon
die interessante ideeën heeft over elementaire dingen in het leven. We
herkenden ons eigen idealisme in de idealen van deze man en het is
goed om een ander perspectief aangereikt te krijgen over zaken zoals
hoe je woont, leeft of zou willen leven, werken en wonen.
VV: Zakelijk gezien lijkt het misschien niet slim, maar nieuwe
mogelijkheden verkennen door met een opdrachtgever hardop na te
denken, levert immateriële winst op. Die is voor ons ook belangrijk. Het
verrijkt het pallet van waaruit we werken en dat vergroot op zijn beurt
onze mogelijkheden als architect.

Maar van idealisme kan de schoorsteen toch niet
roken?
KV: Er zijn gelukkig ook veel opdrachten die wel degelijk om
architectuur vragen. We zijn op dit moment betrokken bij diverse
woningbouwprojecten die in collectief particulier opdrachtgeverschap tot
stand komen. Waarin we ons onderscheiden van andere bureaus? Dat
hangt sterk af van de vraag waarmee een groep komt. Momenteel zijn
we met Archi3o (de coöperatie die ze mede opgericht hebben, red) bezig
met twee zeer duurzame projecten waarin de opdrachtgevers wonen,
werken en gedeelde voorzieningen willen combineren.

24ArchitectuurNL Tekst Peter de Winter Fotografie Martin Wengelaar

22-23-24-25_interview.indd 24 01-02-16 12:24

Gerelateerd