ArchitectuurNL 01 2016 – pag. 43

ArchitectuurNL 01 2016 – pag. 43

Door: | 29-04-2021

In No
Particular

Order
Het programma Talentontwikkeling van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is de

vervanging van traditionele Startstipendia. In plaats van honderd krijgen nu nog maar

dertig ‘creatieve toptalenten’ een individuele subsidie. Ook wordt het programma jaarlijks

afgesloten met een groepsexpositie. In 2015 was die voor de tweede keer te zien tijdens

de Dutch Design Week onder de titel In No Particular Order. ‘De ondervertegenwoordiging

van architectuur is een punt van aandacht.’

Expositie creatieve toptalenten

43

Platform

42-43-44-45-46-47_platform.indd 43 01-02-16 15:52

Gerelateerd