ArchitectuurNL 01 2016 – pag. 46

ArchitectuurNL 01 2016 – pag. 46

Door: | 29-04-2021

Met slechts twee architecten is deze discipline overigens sterk
ondervertegenwoordigd, beaamt ook Van Anselm. ‘Dat is een punt van
aandacht. Onderzoek met een sterke persoonlijke signatuur is bij jonge
architecten minder prominent ontwikkeld dan bij andere disciplines. Het
lijkt alsof sommige architectuuropleidingen in hun programma hiervoor

Literaire stedenbouw
Al worden er ook kanttekeningen gemaakt. ‘Een onderzoek van een
jaar is niet altijd samen te vatten in één pakkende presentatie’, zegt
ontwerper en politicoloog Sjoerd ter Borg, die onderzoek deed naar de
toegevoegde waarde van literatuur bij gebiedsontwikkeling. ’Voor mij
was die einddatum verre van leidend. Ik heb gedurende het jaar nieuwe
fascinaties opgedaan en andere onderzoeken verkend. Daar kan ik nog
jaren mee vooruit.’ Daarbij zou het jammer zijn als de tentoonstelling
verwachtingen schept, voegt architect Anne Dessing toe. ‘Het moet
niet zo worden dat men denkt: wat zullen die toptalentjes dit jaar eens
laten zien? De stipendia zijn er tenslotte vooral om de deelnemers in
alle vrijheid en zelfstandig te kunnen laten werken.’ Ook is het voor
sommige deelnemers nog maar de vraag of de Dutch Design Week het
ideale podium is, voegt Meijer toe. Wat uiteindelijk toch de keuze voor
DDW bepaalde is de internationale uitstraling en de reflectie door de
aanwezige vakgenoten, verdedigt Van Sintfiet. ‘Daarbij trekt het een
groot en breed publiek. Transparantie en het laten zien is belangrijk in het
nieuwe culturele subsidieklimaat.’

Artistieke vrijheid
Onveranderd is dat ‘persoonlijke ontwikkeling en artistieke verdieping’
nog steeds de speerpunten zijn van de staatsondersteuning. De
individuele ruimte voor verdieping is nog steeds de essentie van
Talentontwikkeling, zegt Anne Dessing. ‘Ik streef niet naar kant-en-klare
architectuur maar wil de context onderzoeken waarin architectuur tot
stand komt. Daarom heb ik onderzoek gedaan naar stadsplanning in
India. Of eigenlijk naar het ontbreken van die planning. Wat gebeurt er
met een stad als architectuur, de individuele gebouwen vormend zijn voor
een stad?’

6 7

ONderzOek met
eeN sterke
PersOONlIjke
sIgNatuur Is
mINder
PrOmINeNt
ONtwIkkeld bIj
jONge
archItecteN
daN bIj aNdere
dIscIPlINes.

46ArchitectuurNL

42-43-44-45-46-47_platform.indd 46 01-02-16 15:52

Gerelateerd