ArchitectuurNL 01 2016 – pag. 48

ArchitectuurNL 01 2016 – pag. 48

Door: | 29-04-2021

Inter-esse:
overgangen in
architectuur
Als kind zat ik graag alleen op de trap, te midden van al

de bedrijvigheid binnen mijn ouderlijk huis om tot rust te

komen. De gang en de hal waar zich deze trap bevond,

voelden voor mij als de enige neutrale plekken binnen het

huis. De herinneringen aan die plek op de trap vormen

de oorsprong van het thema van mijn afstudeerproject

Inter-Esse voor mijn studie Master Interieurarchitectuur

aan de Maastricht Academy of Architecture. Mijn ontwerp

voor een communaal woonhuis in het Limburgse tuindorp

Jekerdal is in 2015 bekroond met de BNI-prijs.

Het zitten op de trap op de gang gaf mij als
kind de vrijheid om tot mezelf te komen. Het
positieve aan deze centrale plek was dat er
op elk moment iemand kon passeren die
onderweg was naar een andere kamer in het
huis. Deze overgangsruimtes behoorden tot
niemands eigen territorium.

Gang, hal en trap
Voor mijn afstudeerproject Inter-Esse
onderzoek ik de Gang, de Hal en de Trap, drie
onontkoombare, basale fenomenen van de
architectuur, die nu steeds meer als overbodig
worden behandeld en verdrongen zijn naar de
periferie. Daarbij tracht ik hun fundamentele
functie voor de gehele architectonische
structuur te doorgronden en wederom van
betekenis of uitdrukking te voorzien. Het
is mijn intentie deze overgangsruimten
in het woonhuis als sociale verbinding te
rehabiliteren.

Revitalisering Jekerdal
Deze intentie heb ik vertaald in een ontwerp
voor de transformatie van een woonblok van
het tuindorp Jekerdal. Dit tuindorp uit 1931
bestaat uit 87 geschakelde woningen en ligt
aan een verbindingsweg op de grens van
de stad Maastricht en het land, aan de voet
van de Sint Pietersberg. De weg verbindt de
Nederlandse stad Maastricht met het Belgische
dorp Kanne. De strategie die ten grondslag
aan de transformatie van het woonblok ligt,
is exemplarisch voor de revitalisering van het
gehele tuindorp en de omgeving.

1. Huidige situatie Tuindorp Jekerdal met op de achtergrond de Sint Pietersberg. 2. Doodlopende straat
in tuindorp Jekerdal met op de achtergrond de Sint Pietersberg. 3. Model huidige (links) en nieuwe
situatie Tuindorp Jekerdal. 4. Nieuwe situatie Tuindorp, model woonhuis met aanbouw.

1

48ArchitectuurNL

48-49-50-51_master.indd 48 01-02-16 14:36

Gerelateerd