ArchitectuurNL 01 2016 – pag. 50

ArchitectuurNL 01 2016 – pag. 50

Door: | 29-04-2021

ontdaan van alle achteraanbouwen. Om
de doorwaadbaarheid van het tuindorp te
vergroten zijn de aantallen woningen per blok
gereduceerd. Deze nieuwe doorwaadbare
plekken heffen de traditionele opdeling op
van de voor- en achtertuin. Hierdoor ontstaat
een parkachtige omgeving, waarbinnen de
gemeenschappelijke woonhuizen verspreid
staan.

Intermediair tussen stad en land
De woningen wurmen zich als een lint het
landschap in. De dichtheid van de bebouwing
zorgt voor een barrière tussen het land en
stad en tussen de natuurgebieden in het dal
en boven op de Sint Pietersberg. Door het
openwerken van de gebouwde massa en het
aanpassen aan de glooiing van het landschap,
ontstaat er een meer natuurlijke overgang van
stad naar land. De overgang is gerelateerd
aan de oorspronkelijke bewoning en het
gebruik van het heuvellandschap. Door deze

hernieuwde bevestiging van de plek kan het
tuindorp gaan functioneren als intermediair
tussen stad en land.

Typologisch onderzoek
Het onderzoekend ontwerp heeft gestalte
gekregen door middel van het werken met
(test)modellen. Enerzijds om de atmosfeer van
de overgangsruimten te kunnen begrijpen,
waardoor de beleving van deze ruimten
overgebracht wordt op de toeschouwer.
Anderzijds om grip te krijgen op de
eigenschappen van de locatie, waardoor
de transformatie van het geheel ruimtelijk
inzichtelijk wordt.
De theoretische achtergrond beslaat een
typologisch onderzoek naar de Gang, de Hal,
de Trap binnen het westerse woonhuis, met een
begrippenapparaat als bijsluiter. Om beter de
plek te duiden is er een historisch onderzoek
gedaan naar de bewoning en het gebruik van
het heuvelland, Jekerdal en de groei van de

stad Maastricht. Met deze kennis kunnen zowel
de zowel de ingrepen in het landschap als in de
architectuur worden onderbouwd.

De Nieuwe Context
Sinds 2014 werk ik samen met een
studiegenoot binnen het ontwerp- en
onderzoeksbureau De Nieuwe Context. Op dit
moment werken we aan veel ontwerpopgaven
waarbinnen herbestemming, renovatie
en herstructurering van de bestaande
woonomgeving centraal staan. In de toekomst
willen we ook op onderzoeksniveau een
bijdrage leveren aan het ontwikkelen van
nieuwe of hernieuwde duurzame woonvormen.

5. Nieuwe entreehal woonhuis met doorzicht naar gemeenschappelijke hal, gezien vanaf het eerste
platform van de trap. 6. De contemplatieve plek op het eerste podium van de trap in de entreehal.
7. Roel Slabbers won in 2015 de BNI -prijs met zijn masteronderzoek en -ontwerp Inter-esse, over
overgangen in architectuur. 8. Gemeenschappelijke hal in het communale woonhuis, bestemd voor
festiviteiten en activiteiten waarbij zelfontplooiing centraal staan. 9. Huidige (boven) en nieuwe situatie
Tuindorp Jekerdal, de arcering duidt het gemeenschappelijke gebied aan. 10. Plattegronden begane
grond, eerste en tweede verdieping.

5 6 7

IK WIL DE
OVERGANGS-
RUIMTEN
IN HET
WOONHUIS
IN ERE
HERSTELLEN
ALS SOCIALE
VERBINDING

50ArchitectuurNL Tekst en fotografie Roel Slabbers

48-49-50-51_master.indd 50 01-02-16 14:36

Gerelateerd