ArchitectuurNL 01 2016 – pag. 51

ArchitectuurNL 01 2016 – pag. 51

Door: | 29-04-2021

Beoordeling thesis en ontwerp
De thesis Inter-esse, over overgangen in
de architectuur van Roel Slabbers bestaat
uit twee onderdelen. Een verzameling van
plattegronden die typologisch georiënteerd is
en een beschrijving en interpretatie van deze
plattegronden. De verzameling is chronologisch
opgebouwd beginnend met een voorbeeld
uit het Assyrisch rijk uit de 8ste eeuw voor de
jaartelling en eindigend met een voorbeeld
uit Zweden uit 2003. Roel ontwierp een
begrippenapparaat om deze plattegronden
te beschrijven en te interpreteren. Een
uitvoerig literatuuronderzoek is de basis
voor deze thesis. In de thesis onderzoekt
Roel fenomenologische en typologische
verbanden die als fundament fungeren voor het
Anatomisch Model.

In het ontwerp, het anatomisch model, vervolgt
Roel Slabbers consequent de principes die hij
reeds in de thesis aan de orde heeft gesteld,
maar voegt hier enkele strategieën aan toe om
te komen tot een adequate interventie in de
woonstructuur die hij gekozen heeft. Allereerst
tracht hij de paradox tussen het urbane en het
rurale, typisch voor de locatie, met elkaar te
verbinden en dit als een exemplarisch principe
voor de vele randen tussen deze gebieden
te duiden. Hij weet door enkele nauwkeurige
ingrepen barrières weg te nemen en het
woongebied ‘doorlaatbaar’ te maken en een
eenduidig karakter te geven.
Vervolgens affi rmeert hij dit beeld door er een
vernieuwend en potentieel, hoopvol concept
aan toe te voegen, de communale ruimte.

Hier anticipeert Roel Slabbers op tendensen,
planologisch en sociologisch, die zich in een
nabije toekomst lijken aan te dienen. Het
vernieuwende van het plan is gelegen in de
ruimten die Roel, in een tijd van vergaand
individualisme, creëert voor ontmoeting en
samenwerking en voor de overgang van urbane
en rurale gebieden.
De auteur maakt zich los van het dominante
discours over scheiding van private en publieke
ruimte, die in de bestaande context ook
pregnant aanwezig is, om vervolgens deze
gedeelde, communale plaats toegankelijk te
maken; zowel in de open ruimte waarin de
bebouwing is ingebed, een additieve ruimte
achterom die collectief toegankelijk is en
herverdeling van de interne ruimten op basis
van verschillende types bewoners, als het in
acht nemen van zijn oorspronkelijke intentie: de
herwaardering van elementen als gang, hal en
trap. Aan de voorzijde van het gebouwenblok
wordt de optie van het ‘private’ behouden door
separate adressen.

Beoordelingscommissie:
Extern: Prof. Ir. Norbert Nelles (Faculté
Architecture Université Liège), Prof. Ir.
Nick Ceulemans (Faculteit Architectuur en
Kunsten, Universiteit Hasselt-Diepenbeek.
Interne begeleiders van Maastricht Academy
of Architecture: Jacques Eijkelenberg
(hoofdmentor), Marion Zwarts, Ingeborg
Meulendijks, Elmar Kleuters en Josef Bischofs.

8

10

7
5

1
5
0

2
2
5

0

51 ArchitectuurNL

7
5

1
5
0

2
2
5

0

9

48-49-50-51_master.indd 51 01-02-16 14:36

Gerelateerd