ArchitectuurNL 01 2017 – pag. 17

ArchitectuurNL 01 2017 – pag. 17

Door: | 29-04-2021

18 Licht in de Sphinx Bijna 175 jaar vormde het Sphinxterrein aan de noordkant van Maastricht het industriële
hart van de stad. Na verhuizing van de productie naar elders volgde leegstand en verpaupering. De opening van
filmhuis Lumière in de voormalige elektriciteitscentrale is een sterk begin van de herontwikkeling van dit gebied.
22 Stromende ruimte Sinds de voltooiing van het Goetheanum in Zwitserland in 1928, is er veel bijgebouwd en
intern verbouwd, met als gevolg dat het openbare entreegebied dichtgeslibd was. Architect Yaike maakte met
enkele slimme ingrepen het gebouw meer uitnodigend en overzichtelijker. 26 KinderzorgCentrum Máximaal

Máximaal clustert reguliere kinderopvang, voorzieningen voor dagbesteding, zorg en onderwijs voor kinderen van
0 tot en met 20 jaar met een geestelijke beperking. Architect Simone Drost ontwierp het gebouw in de vorm van

een boomblad. 30 Meyster’s Buiten Op de plek van ronde silo’s van de Sojafabriek Cereol in Utrecht is onlangs het
sluitstuk opgeleverd van de herontwikkeling van dit voormalige industrieterrein. De woontoren naar ontwerp van

Marnix van der Meer van Zecc oogt modern maar refereert naar de silo’s.

PrOjeCteNnl

17

17_tabprojecten.indd 17 23-01-17 09:18

Gerelateerd