ArchitectuurNL 01 2017 – pag. 36

ArchitectuurNL 01 2017 – pag. 36

Door: | 29-04-2021

Kennis
en talent

productief
maken

Wij Willen de
productieKracht
van de
WijKbeWoners
zichtbaar
maKen en uit
het informele
circuit halen

Annet van Otterloo

36-37-38-39_interviewannetvanotterloo.indd 36 23-01-17 10:29

Gerelateerd