ArchitectuurNL 01 2017 – pag. 44

ArchitectuurNL 01 2017 – pag. 44

Door: | 29-04-2021

Ruimte
voor de
Waal
Ondanks dat de ontwerpende discipline nog geen

2 procent van het budget kreeg, leverde de focus

op integrale kwaliteit een belangrijke bijdrage aan

het procesverloop van project Ruimte voor de Waal.

Voorafgaand aan de aanbesteding zijn de belangrijkste

identiteit- en kostendragers in het project tot VO

uitgewerkt. Zo kon de aannemer een goede inschatting

maken van de financiële omvang en het werk. Door de

intensieve samenwerking tussen de ontwerpers van de

aannemer en het ontwerpteam van de opdrachtgever is

de beloofde ambitie waargemaakt. Het project is binnen

budget en tijd gerealiseerd zonder op kwaliteit in te

boeten.

Ruimte voor de Waal Nijmegen is een bijzonder
project in het overheidsprogramma Ruimte voor
de Rivier. Het is een van de meest stedelijke
onderdelen uit het programma waarin de
verbetering van waterveiligheid en ruimtelijke
en landschappelijke kwaliteit even belangrijk
zijn. Het plan betreft het over een grote lengte
terugleggen van de Waaldijk waardoor meer
ruimte is ontstaan om een nevengeul te graven
en de afvoercapaciteit in de bocht van de rivier
bij Nijmegen sterk te verbeteren.

Stedelijk rivierpark
Door de nevengeul ontstond er een stedelijk
rivierpark dat nationaal en internationaal
grote aandacht trok. Er is een speciale kade
ontstaan aan de noordoever bij Lent en een
aantal bijzonder vormgegeven bruggen.
De oevers van de rivier werden door deze
ingrepen geschikt voor recreatief gebruik
en ontwikkeling van riviernatuur in de
luwe delen van het Rivierpark. Het eiland
zelf ondergaat in de loop van de tijd een
gevarieerde natuurontwikkeling, mede door
de niveauverschillen van het waterpeil in de
Waal. Als het meezit, wordt het Rivierpark het
Nijmeegse stadspark van de 21ste eeuw. Op
dit moment worden er plannen ontwikkeld om
een deel van het eiland te ontwikkelen voor
woningbouw.

Flessenhals-problematiek
Toen in 2001 staatsecretaris Monique de Vries
in Nijmegen kwam vertellen dat er iets moest
gebeuren om de ‘flessenhals’-problematiek
van de Waal te verbeteren, heerste er ongeloof

1. De Verlengde Waalbrug, Zwarts en Jansma Architecten. 2. De Zaligebrug (Citadelbrug) van NEXT
architects verbindt het eiland Veur-Lent met de noordelijke Waaloever. 3. De Zaligebrug en rechts
een deel van de Oversteek, ontworpen door de Belgische architecten Laurent Ney en Chris Poulissen
(Ney Poulissen Architects & Engineers). 4. Stadsbrug De Oversteek. 5. De spoorbrug met verdiepte en
verstevigde pijlers (ProRail) en fietsbrug De Snelbinder, ontwerp studioSK/Movares. 6. De Lentloper,
verkeersbrug over de Spiegelwaal, Ney Poulissen Architects & Engineers, met links en rechts wandel-
en fietspaden. 7. Verstevigde pilaar van de spoorbrug die staat in de nevengeul.

1

44ArchitectuurNL

44-45-46-47_waalsprong.indd 44 23-01-17 11:25

Gerelateerd