ArchitectuurNL 01 2017 – pag. 48

ArchitectuurNL 01 2017 – pag. 48

Door: | 29-04-2021

Eén blog
schrijvEn
is géén
blog
schrijvEn.
duurzaam
dE
aandacht
van jE
doElgroEp
trEkkEn is
EEn kwEstiE
van EEn
langE adEm

Bloggen in de bouw
Zakelijk bloggen: veel architecten doen het al. Blogs schrijven en publiceren kan namelijk
een goede manier zijn om jezelf en het werk van je bureau onder de aandacht van nieuwe en
bestaande opdrachtgevers te brengen. Het is een manier om te vertellen waar je voor staat en
welke deskundigheid je in huis hebt. Maar hoe schrijf je een goede blog?

Voordat je met schrijven begint, is het belangrijk te bedenken voor wie je gaat bloggen. Bedenk
wie je klant is, wat zijn eigenschappen zijn, waar hij werkt, tegen welke problemen en uitdagingen
hij aanloopt en wat zijn ambities zijn. Heb je vooral te maken met particuliere opdrachtgevers
of juist met (grote) bedrijven en overheden? Is je klant erg bezig met verduurzaming van zijn
bestaande voorraad of gaat het hem om de financiële kant van de medaille? Zo’n klantprofiel
noemen we een persona. Naast weten voor wie je blogt, is het belangrijk na te denken over het
doel van je blogs. Wil je bewustzijn creëren over een bepaald probleem, informatie delen over de
sector of je persoonlijke mening geven over bepaalde onderwerpen?

De volgende stap is dieper ingaan op de vragen en problemen van de klant. Willen je klanten hun
kantoren energiezuinig maken of wil je gebouweigenaren helpen hun leegstaande kantoren te
transformeren of gaat het je om particuliere opdrachtgevers die worstelen met ruimtegebrek in hun
woning? Deze en andere vragen probeer je te beantwoorden in je blogs.
Nog beter dan zelf bedenken wat de informatiebehoefte van je klant is, is met de klanten in
gesprek gaan. Dat kan je zelf doen, maar je kunt het ook overlaten aan een van de collega’s
binnen je bureau. Brainstorm hier eens over en vraag wat volgens hen de belangrijkste behoefte
van de klant is. Als je eenmaal weet welke vragen en problemen de klant heeft, kun je ze gaan
beantwoorden. Welke informatie helpt de klant om zijn problemen te verminderen of op te lossen?

Als je als architect vaak scholen ontwerpt of circulair wilt bouwen, dan is het zinvol te inventariseren
met welke issues je klanten worstelen. Blog dan eens over wet- en regelgeving rond het
binnenklimaat in scholen, over welke ventilatiesystemen er zijn en hoe een goed ontwerp helpt bij
de realisatie van een prettig binnenklimaat of wijs op aansprekende circulaire gebouwen of maak
een inventarisatie van materialen die erbij passen.

Nu is het moment gekomen om te gaan schrijven. Denk daarbij niet primair aan omzetverhoging,
maar enkel aan de klant, zijn vragen en de oplossingen die jij hem bieden kunt. Denk ook na over
wie er gaat bloggen. Ben jij dat of een collega of huur je ghostwriter in? Maak van tevoren ook
duidelijke afspraken over de inhoud. Krijgt de blogger alle vrijheid, mag hij zijn mening ventileren of
gelden er restricties? Bedenk ook wie er eindverantwoordelijk is voor de blogs. Vergeet daarbij niet
wat de concurrent doet en probeer onderscheidend te zijn. Houd bij iedere beslissing je publiek in
het achterhoofd.

Eén blog schrijven is géén blog schrijven. Waar het om gaat, is duurzaam de aandacht van je
doelgroep trekken en dat is een kwestie van een lange adem. Maak daarom een realistische
planning over kansrijke ideeën zodat je regelmatig blogs kunt publiceren. Schakel waar mogelijk
ook de hulp in van collega’s of eventueel van externe deskundigen en/of tekstschrijvers.
Zorg er tenslotte voor dat je blogs ook gelezen worden. Verstuur nieuwsbrieven naar je klanten
met daarin de blogs. Deel ze op Twitter, Facebook en LinkedIn en vraag je collega’s dit ook te
doen. Probeer je blogs geplaatst te krijgen op plekken waar je doelgroep komt. Reageer op forums
en verwijs daarbij naar je blogs.

ContentLab op Bouwbeurs
Meer weten over bloggen in de bouw, het opzetten van een content marketing-strategie, persona’s
bepalen of tips krijgen over video’s voor uw bureau? Kom dan naar het ContentLab van Eisma op
de Bouwbeurs in Utrecht van 6 tot en met 10 februari. In het ContentLab kunt u kennissessies van
een half uur volgen en krijgt u handvatten om morgen al te starten met bloggen. U kunt zich gratis
inschrijven voor één of meerdere sessies via eismacontentmarketing.nl/contentlab.

CONTENTLAB

48ArchitectuurNL

48_contentlab.indd 48 23-01-17 11:29

Gerelateerd