ArchitectuurNL 01 2017 – pag. 50

ArchitectuurNL 01 2017 – pag. 50

Door: | 29-04-2021

Verdieping
van

bewustzijn
en beleving

Forgotten spaces – Hidden places is gebaseerd
op bestaande ruimtes zoals bunkers en andere
militaire gebouwen, die gevoed zijn door het
collectieve geheugen van verhalen en mythes.
Ricky Rijkenberg ontleedt deze ruimtes en
interpreteert ze opnieuw. Ze bouwt sterk
vereenvoudigde maquettes in foam, spuit ze in
grijs en fotografeert ze. Zo ontstaan pure ruimtes,
ontdaan van hun verleden. Ze zijn abstract maar
geven ze de toeschouwer de mogelijkheid voor
interpretatie.

50-51-52-53-54-55_platformrickyrijkenberg.indd 50 23-01-17 11:38

Gerelateerd