ArchitectuurNL 01 2017 – pag. 68

ArchitectuurNL 01 2017 – pag. 68

Door: | 29-04-2021

Spelen
met licht

Vanuit zijn persoonlijke visie op fotografi e, ‘het spelen met licht’, legt fotograaf Rutger

Hollander objecten vast in de context van hun omgeving en in wisselwerking met de

elementen. Naast totale gebouwen worden vooral de afzonderlijke elementen belicht

waaruit deze zijn samengesteld. ‘Ieder detail draagt bij aan de kwaliteit van het geheel.

Afzonderlijke elementen kunnen op zichzelf staande composities vormen. Door aandacht

te vestigen op deze wisselwerking, probeer ik objecten inzichtelijk te maken.’

Fotografi e van Rutger Hollander

68

68-69-70-71-72-73_doordelens.indd 68 23-01-17 11:54

Gerelateerd