ArchitectuurNL 01 2017 – pag. 69

ArchitectuurNL 01 2017 – pag. 69

Door: | 29-04-2021

In zijn werk voor het Ruimte voor Waal project,
dat hij in opdracht van Gemeente Nijmegen
en Rijkswaterstaat uitvoerde, heeft Rutger
Hollander een groot aantal bruggen vastgelegd.
‘Architectuur in de vorm van gebouwen of
kunstwerken, staat nooit op zichzelf, maar altijd
in relatie tot de omgeving. Afhankelijk van onder
meer het ontwerp en de locatie kan er sprake
zijn van een zekere harmonie of een sterk
contrast tussen bouwwerk en omgeving. Binnen
bepaalde grenzen vormen contrasten vaak de
basis voor een interessant spanningsveld.’
De eerste ervaringen met architectuurfotografie
doet Rutger op tijdens zijn stage bij Visual Photo
Design. Vervolgens gaat hij fotograferen voor
enkele grote makelaarskantoren in opdracht
van Fotoburo Peter Drent. Later komen daar
specifieke opdrachten bij voor onder meer CD20
Bouwsystemen. Naast gebouwen, worden vooral
de afzonderlijke elementen belicht waaruit deze
zijn samengesteld.

Van details tot panorama’s
‘Ieder detail draagt bij aan de kwaliteit van
het geheel. Afzonderlijke elementen uit een
bouwkundig object kunnen tevens op zichzelf
staande composities vormen. Door aandacht
te vestigen op deze wisselwerking, probeer ik
objecten inzichtelijk te maken.’

Voor de PC Hooftstraat monteerde hij twee
gigantische panorama’s waardoor het mogelijk
werd de gehele straat virtueel te bewandelen.
‘Het was een enorme uitdaging om veel
verschillende objecten in een zeer drukke
omgeving op een beperkt ‘canvas’ onder te
brengen. Dergelijke opdrachten vereisen een
specifieke voorbereiding en sterk aangepaste
werkwijze.’
‘Niet elk architectonisch object verdient in mijn
ogen het predicaat bouwkunst en dat maakt
mijn werk juist interessant. Monumentale
architectuur kan slechts bestaan bij de gratie
van de middelmaat. Het is de kunst om uit het
alledaagse de schoonheid te destilleren. Niet
om van een gebouw een mooie plaat te maken.
Een fotograaf kan zijn eigen werkelijkheid
creëren, of juist de realiteit naar zijn hand
zetten. Door te spelen met licht en compositie
kan iets prikkelends ontstaan, daarin huist voor
mij de essentie van de fotografie.’

Landschap en architectuur
Rutger Hollander studeerde Fotonica,
Technische Fotografie & Video aan het
Technisch College te Ede en volbracht zijn
stage bij Erwin Olaf. In opdracht van Gemeente
Nijmegen en Rijkswaterstaat heeft Rutger sinds
2011 het prestigieuze project Ruimte voor de

Waal in beeld gebracht. Daarnaast werkte hij als
Creatief Landschaps- en Architectuurfotograaf
voor Provincie Gelderland.
Zijn werk is gepubliceerd in verschillende
nationale en internationale media. Afgelopen
jaar sierde een foto van zijn hand de cover van
het toonaangevende Amerikaanse Landscape &
Architecture Magazine (L.A.M.). Rutgers beelden
illustreren het jaarboek Landschapsarchitectuur
en stedenbouw 2016 van de Blauwe Kamer.
Bovendien is in een pijler van de zogeheten
Verlengde Waalbrug een tijdscapsule gegoten
met zijn panoramafoto van de skyline van
Nijmegen.

1. De Verlengde Waalbrug in Nijmegen, Zwarts
en Jansma Architecten. 2. Ruimte voor de
Waal, landschapsarchitect Mathieu Schouten.
3. Spoorbrug in Nijmegen met verdiepte en
verstevigde pijlers, ProRail. 4. Zuidoever van het
eiland Veur-Lent aan de Waal. 5. Uitkijktoren
Lentmark, architect Pepijn Sluiter. 6. Kantoor
Philips op High Tech Campus Eindhoven, Van
den Pauwert Architecten. 7. Kantoorgebouw
FiftyTwoDegrees Nijmegen, Mecanoo Architecten.
8. De Oversteek of Stadsbrug in Nijmegen, Ney
Poulissen Architects & Engineers. 9. De Lentloper,
verkeersbrug over de Spiegelwaal, Ney Poulissen
Architects & Engineers

2

69 ArchitectuurNLTekst Roland Hendriks Fotografie Rutger Hollander

DOOR DE LENS VAN

68-69-70-71-72-73_doordelens.indd 69 23-01-17 11:54

Gerelateerd