ArchitectuurNL 01 2018 – pag. 22

ArchitectuurNL 01 2018 – pag. 22

Door: | 29-04-2021

huislijke sfeer en zijn toch zeer efficiënt en
vandaalbestendig ingericht.
Kristensen: ‘Soms moet je vandaalbestendig
bouwen, maak je een gebouw bestand tegen
pogingen tot vernieling en graffiti. In een
woonzorgcentrum is het nog een graadje erger:
hier moeten we rolstoelbestendig ontwerpen.
Daarom hebben we bijvoorbeeld als
balustrades bij de vides blauwstalen elementen
toegepast.’
Tussen de voordeuren van de woningen
kunnen de bewoners persoonlijke spullen
hangen aan een wand voorzien van houten
pennen, zo kunnen bewoners zich de plek
eigen maken.
De installaties van elke woning zijn op
de gangen verborgen achter houten
lambriseringen die zijn zo makkelijk bereikbaar
zonder de kamer binnen te gaan. Ook zijn er
kasten in de gangen voor afval, schone en
vuile was. Karren met deze zaken ontbreken
daardoor op de gangen, die zo aantrekkelijker
zijn om door te wandelen en te verblijven.

Huiselijkheid en beleving
Ook het ontwerp van de kamers is goed
doordacht om een ruimtelijke en huiselijke
woonomgeving te maken, die ook nog
aanpasbaar is aan individuele wensen. De
woningen voor somatische patiënten en de
PG kamers zijn voorzien van een onopvallend
tilliftsysteem dat elke punt in de kamer kan
bereiken. In de slimme badkamer kunnen de
liftmotor met harnas en andere hulpmiddelen
worden opgeborgen, handig uit het zicht maar
binnen handbereik. In het slaapgedeelte is

een lambrisering waarin noodknop, intercom,
elektra, data en de motor van het bed zijn
weggewerkt. Grote ramen brengen veel
daglicht in de kamers en bieden een ruim
uitzicht.
In het hele interieur is goed nagedacht over
de beleving van de bewoners. Naast een
huislijke sfeer, goede voorzieningen en een
warm klimaat – Kristensen spreekt van ‘oma-
temperatuur’ van zo’n 23-250C – is ingespeeld
op de zintuiglijke beleving van de bewoners.
Het gehoor gaat vaak achteruit, daarom is een
goede akoestiek van groot belang. Ook het
zicht gaat achteruit, uiteindelijk zien sommige
ouderen alles door een soort sepia waas. Een
hoog lichtniveau (1300 lux) is voor ouderen
heel prettig. In gemeenschappelijke ruimten
van Scheldehof is dynamische verlichting
toegepast, met een curve die de natuurlijke
gang van de dag volgt, en die bovendien
ook reageert op de hoeveelheid zonlicht.
Dit bevordert het dag- en nachtritme van de
bewoners.

Contrasterende nieuwbouw
Aansluitend op de Zware Plaatwerkerij en
in de zijstraat zijn twee nieuwbouwvleugels
gerealiseerd. Kristensen: ‘Om de iconiciteit
van de Zware Plaatwerkerij te versterken,
hebben we voor de nieuwbouw contrasterende
materialen gekozen in ambachtelijk sfeer. In de
gevels zijn oude metseltechnieken gebruikt en
de parcellering is een knipoog naar de oude
binnenstad.’ De nieuwbouwvleugel aan de
Wagenaarstraat heeft een kleinere maatvoering
die aansluit op de binnenstad, terwijl het blok

aan het dok een grotere schaal heeft. Onder de
nieuwbouw bevindt zich een parkeergarage.
In de onderste twee verdiepingen zijn zes
woongroepen met elk acht woonruimten voor
48 PG patiënten ondergebracht. Daarboven
zijn er 54 aanleunwoningen die ook gebruikt
worden voor zelfstandige bewoning zonder
zorg. De Graaf: ‘Wij willen een zorgcontinuüm
bieden aan onze bewoners, zodat die hier
in hetzelfde complex kunnen blijven wonen
wanneer hun gezondheid achteruit gaat.’

Groepswoningen rond wintertuin
De zes PG groepswoningen voegen zich
rondom een wintertuin. Voor de demente
bewoners is een opzet gekozen die intuïtief
herkend wordt. De woning is zo veel mogelijk
ontworpen als een ‘normaal huis’ met een
entree, een gezamenlijke woonkamer, een
eetkeuken en acht slaapkamers, elk voorzien
van een eigen badkamer. De entrees van
de huizen liggen aan een wintertuin, er zijn
‘voortuinen’ of balkons in en aan deze ruimte
en de bewoners kunnen hier veilig en beschut
voor weer en wind struinen in het groen. De
deur vanuit de wintertuin naar de entreehal
zit vlak na de verhuizing nog op slot, maar het
is de bedoeling dat wanneer de bewoners
gewend zijn aan hun nieuwe huis, deze deuren
open gaan. De Graaf: ‘We willen een open huis,
ook voor demente bewoners. Wie zo dapper is
om helemaal naar de voordeur te lopen, moet
niet op een gesloten deur stuiten. Die krijgt een
zendertje zodat hij of zij natuurlijk wel veilig
wordt teruggebracht.’
Het interieur van de nieuwbouw is ingetogen,

22ArchitectuurNL

PLAATWERKERIJ NIEUWBOUW

ATELIER

TENTOONSTELLING & CONCERTEN

GRAND CAFÉ

TH
EA

TE
R

&
BI

OS
CO

OP

KAPPER

ENTREE

EN
TREEBALIE

WOONKAMER WOONKAMER

BINNENTUIN

W
OO

NK
AM

ER

CURSUS-
LOKALEN

K
EU

K
EN

4

Projectgegevens
Programma: Woonzorgcentrum met 55 woningen voor somatische patiënten, 6 woongroepen met elk
8 woonruimten voor psychogeriatrische patiënten en 54 aanleunwoningen, restaurant, cursusruimten,
kapsalon, theater- en bioscoopzaal, parkeergarage (35 pp). Locatie: Peperdijk 263 Vlissingen.
Opdrachtgever: Stichting Werkt voor Ouderen WVO Zorg. Architect: atelier PRO: Dorte Kristensen,
Christina Kaiser. Interieurarchitect: atelier PRO: Thijs Klinkhamer. Landschapsontwerper: Jos van de
Lindeloof. Adviseur akoestiek, bouwfysica en brandveiligheid: DGMR. Adviseur constructie: Aronsohn.
Adviseur installaties: Nobel advies. Hoofdaannemer: Bouwgroep Peters. Interieurbouwer: Wondergem.
Bruto vloeroppervlakte: Plaatwerkerij 7.202 m2, nieuwbouw 11.778 m2, totaal 18.980 m2. Bouwkosten:
€ 25.000.000 excl. BTW. Start bouw: Juli 2015. Oplevering: Augustus 2017.

20-21-22-23-24_vlissingen.indd 22 05-02-18 15:56

Gerelateerd