ArchitectuurNL 01 2018 – pag. 33

ArchitectuurNL 01 2018 – pag. 33

Door: | 29-04-2021

Denkers
ontbreken

aan het
woningdebat

Ze ligt wel eens wakker van de kloof tussen arm en rijk die in woningbezit steeds

zichtbaarder zal worden en ze wijst op een ‘verstrengelde verzuiling’ waardoor de

woningproductie verschraalt. Om het tij te keren is het nodig dat ook het gedachtegoed

van denkers als historicus Bas van Bavel, de Amerikaanse stadsgeograaf Richard Florida

en de Franse econoom Thomas Piketty in het woningdebat aanschuift en dat gemeentes

zelfbouw de ruimte geven. Planoloog Jacqueline Tellinga is de 29e kandidaat in de

interviewestafette.

Vooral partijen met een direct economisch
belang zijn met elkaar in gesprek

33

IntervIew

32-33-34-35_interview.indd 33 05-02-18 15:59

Gerelateerd