ArchitectuurNL 01 2018 – pag. 40

ArchitectuurNL 01 2018 – pag. 40

Door: | 29-04-2021

Paspoort
ook voor
corporaties
Circulair bouwen en een gebouwpaspoort liggen

vanzelfsprekend in elkaars verlengde vinden Hans

Hammink van de Architekten Cie en Tiago Brasser van CAD

& Company. Met dit paspoort kunnen corporaties op meer

dan een front winst boeken wat hun bestaande en nieuw

te bouwen woningbezit betreft. Zo kan het onderhoud

effectiever verlopen en past het paspoort bij het

overheidsstreven de economie in 2050 voor 100 procent

circulair te krijgen. Toch staan corporaties niet in de rij voor

een paspoort.

Voor een circulair bouwproject is het belangrijk
dat er geen verdeelde belangen zijn, steekt
Hans Hammink van de Cie van wal. ‘Zoals het
nu meestal bij woningbouwprojecten gaat, wil
de ontwikkelaar dit, de aannemer dat en de
belegger die de woningen afneemt wil weer
iets anders. Zo kom je niet makkelijk tot een
slim ontwerp waarbij circulariteit centraal staat.
Corporaties hebben wat dát betreft een beter
uitgangspunt. Er zijn geen gedeelde belangen
omdat ze eigenaar van de woningen zijn en
blijven. Ze hebben het vastgoed meestal
langere tijd in bezit en hebben er dus alle
belang bij om in die periode zoveel mogelijk
vruchten van het vastgoed te plukken.’

Digitale tweeling
Hij legt uit dat een gebouwpaspoort een
digitale tweeling is van al de bouwmaterialen
en -componenten waaruit het woningbezit
bestaat. De materialen krijgen een identiteit
in een register voor materialen, Circular.
Cloud, een initiatief van CAD & Company en
de Architekten Cie (zie ook ArchitectuurNL
6/2017). ‘Wat we zien, is dat veel kennis en data
verloren gaan die betrokken partijen genereren
in de periode van ontwerp tot oplevering.
Het gevolg is dat de meeste corporaties niet
kunnen beschikken over gebouwinformatie op
element- en componentniveau en dus geen
idee hebben van wat ze precies bezitten aan
bouwmaterialen en waar die materialen zich
bevinden in een woning. Dat is opmerkelijk
omdat aan elke materiaal van een woning
aan het begin van het bouwproces door
een fabrikant wel een eigenschap werd

1. Architect Hans Hammink van de Architekten Cie geeft een lezing over circuair bouwen op Gevel 2018
• Foto Jacqueline Knudsen. 2 en 3. Gebouwpaspoort van Sint Aagtendorp in Beverwijk, een buurt van
127 huurwoningen uit 1930 • Beeld CAD & Company.

1

40ArchitectuurNL

40-41_woningbouwcirculair.indd 40 05-02-18 14:01

Gerelateerd