ArchitectuurNL 01 2018 – pag. 48

ArchitectuurNL 01 2018 – pag. 48

Door: | 29-04-2021

‘Daarvoor hebben we een spoorwegondergang ontworpen en zeventien
bruggen laten aanleggen over de lokale beek De Kanjel, waardoor de
parkachtige campus wordt ontsloten.’
Ondanks de grote verschillen tussen de projecten in Nederland en
Albanië zien Maas en Van der Vliet vooral overeenkomsten. ‘Ons doel is
altijd nieuwe waarde aan een plek te geven. Daarbij maken we gebruik
van lokale context als materiaal, begroeiing en ligging. In Maastricht zijn
dat bruggen, in Durrës een kaap van beton en golfbrekers van lokale
rotsblokken. Maar bij beiden hebben we met herkenbare ingrepen in een
landschap een verdrukt gebied verbonden met een bestaand stedelijk
weefsel. Dat hebben we gedaan door een prettige verblijfsplek te
creëren voor de bewoners.’

Vancouver aan het IJ
Het meest grootschalige project van BOOM Landscape is de inrichting
van de openbare ruimte van de nog te bouwen Sluisbuurt in Amsterdam-
Noord. ‘Dat is een nieuwbouwwijk aan het IJ waarvoor de gemeente
wil experimenteren met de ontwikkeling. Ons is gevraagd om in een
team van stedenbouwkundige bureaus en gemeentelijke stadsplanners
na te denken over een ontwikkelplan met beperkte regelgeving.’
Na anderhalf jaar onderzoek is er nu een eerste plan: een typisch
Amsterdamse wijk met ranke torens aan het IJ: een verdicht woongebied
met hoogbouw, in de volksmond inmiddels bekend als Vancouver
aan het IJ. ‘Onterecht’, vindt Van der Vliet. ‘Ons plan heeft juist een
Amsterdams uitgangpunt. Het is gelegen aan de dijk met een park op
het dak van de Piet Heintunnel, een binnenwater waar je kan zwemmen
en een gracht die de wijk klimaatbestendig maakt, verbonden met de
waterstructuur van Zeeburg en het IJ.’ Bovendien krijgt de Sluisbuurt echt
een eilandgevoel. Dat laatste wordt benadrukt met een pier in het IJ op

5 en 6. Inrichting van de openbare ruimte kerngebied van het dorp Nagele.
Nieuwe boomstructuren, beplanting, bestrating en straatmeubilair voegen
zich naadloos in het dorp. Gebaseerd op de ontwerpprincipes van ‘De 8’ is
het winkelstraatje verrijkt met een uitgesproken tekening in de verharding.
7. Kanjel Rivierpark bij de Hoge Hotelschool Maastricht. I.s.m. Bureau B+B.
Een nieuw landschapspark verbindt kasteeltuin en buitenplaats met de
omliggende wijken. 8 en 9. Sluisbuurt op Zeeburgereiland, Amsterdam.
I.s.m. Burton Hamfelt Urban Architecture. Stedenbouwkundig plan volgens
de principes van ‘de bewegende stad’ en ‘Amsterdam rainproof’ waarin
fietsen, spelen, bewegen, vertraagde afvoer van regenwater centraal staan.
Met een centraal gelegen waterbassin, drie parken en een grachtensysteem.

48ArchitectuurNL Tekst Jeroen Junte

5 6

7

44-45-46-47-48-49_platform.indd 48 05-02-18 14:23

Gerelateerd