ArchitectuurNL 01 2018 – pag. 52

ArchitectuurNL 01 2018 – pag. 52

Door: | 29-04-2021

Stationsplein met tuin
Doordat de toegangen naar de sporen aan
vier verschillende straten onder het station
zijn gepositioneerd, blijft het stationsplein vrij
van grote, geconcentreerde mensenstromen.
Het plein zal daardoor kunnen gaan fungeren
als ontmoetingsplek, met in het midden een
prachtige tuin. Voor wie op zoek is naar wat
meer rust zijn in deze tuin kleine wandelpaden
en zitplekken opgenomen. In de plinten die
het plein omringen, bevinden zich kleine
cafés en restaurants. Ook vindt men hier een
boekhandel en een apotheek en is er een
lounge waar men kan wachten op de trein. Een
conventioneel centraal station transformeert
zodoende tot een bijzonder knooppunt dat
opgaat in het weefsel van de stad.

Winnaar Iktinosprijs 2017
Het plan ‘Stadsentree Düsseldorf’ is uitgeroepen tot winnaar van de Iktinosprijs 2017. De jury
bestond uit architect Henk Jan Imhoff (Atelier Imhoff), stedenbouwkundige Ivar Branderhorst
(Ziegler I Branderhorst), architect Fokke Moerel (MVRDV), stedenbouwkundige Imke Mulders (Buro
Kreek enzo) en Academiedirecteur Chris van Langen. Hier volgt het commentaar van de jury op het
plan van France Houg:
Het helder gepresenteerde en goed toegelichte project van Franca trekt de aandacht van
de beschouwer. Met haar project durft ze het aan een radicale herdefinitie van een klassieke
stedenbouwkundige en architectonische typologie – het stationsgebouw en de stationsomgeving
– aan de orde te stellen. Haar voorstel om het station als stedelijk herkenningspunt en icoon op te
laten lossen in het stedelijk weefsel roept direct discussie op. Maar de consequente ontwerpmatige
doorwerking van de ruimtelijke consequenties en problemen van een dergelijke – in het verleden
vaak uitgesproken, maar nog nooit gerealiseerde – ambitie overtuigt. Niet alleen omdat we het
opheffen van barrières zouden moeten preferen boven het inbrengen van misplaatste iconen, maar
ook en vooral omdat Franca overtuigend laat zien dat een dergelijke ingreep daadwerkelijk iets op
kan leveren voor de stad.
Stadsentree is het meest vakmatig innovatieve project van studiejaar 2016-2017, een project dat
een daadwerkelijke, opwindende bijdrage levert aan de vakmatige discussie over het onderwerp
dat het project adresseert.

5. Impressie vanaf doorgaande straat naar
station Hauptbahnhof Düsseldorf. 6. Impressie
doorgaande straat in station. 7. Overview
nieuwe situatie. 8. Doorsnede in maquette over
doorgaande straat in station.

5 6

we zouDen het
opheffen van
barrièreS moeten
preferen boven
het inbrengen van
miSplaatSte iconen

52ArchitectuurNL Tekst en beeld Franca Houg

50-51-52-53_master.indd 52 05-02-18 14:24

Gerelateerd