ArchitectuurNL 01 2018 – pag. 6

ArchitectuurNL 01 2018 – pag. 6

Door: | 29-04-2021

Codewoord teamwork
Zeeburgereiland wordt in hoog tempo ontwikkeld met als voorlopig toppunt het hoogste

torengebouw van Amsterdam. Dat elk onderdeel van dit grote stedenbouwkundige plan

aan het beeldkwaliteitsplan moest voldoen, ondervonden architecten Tonko Leemhuis en

Melvin Kaersenhout aan den lijve, al was het vooral hun eigen gedrevenheid die bijdroeg

aan de nauwkeurige detaillering en strakke belijning van het woonblok dat zij voor hun

rekening namen.

3

2

5

1

4

6ArchitectuurNL

06-07_zeebonkofcoach.indd 6 05-02-18 15:54

Gerelateerd