ArchitectuurNL 01 2019 – pag. 12

ArchitectuurNL 01 2019 – pag. 12

Door: | 29-04-2021

ruimte. Door alles in eiken te materialiseren, voelt de bibliotheek aan
als een veilige, knusse ruimte waarin je je even kunt terugtrekken uit
de dagelijks kantoorhectiek. Door het gebouw heen zijn her en der
zithoekjes bedacht, ook uitgevoerd in licht eiken.’

Dubbel gekromd glas
Aan de kant van de Erasmusbrug heeft de uitbreiding – Spierings spreekt
over het experience gedeelte – een publiek karakter. Aan de achterzijde
ligt de kantooringang bedoeld voor personeel en gasten van KPN zelf.
Het bijzondere aan het glas is dat het zich om de pyloon heen plooit. Aan
de andere hoek van het gebouw buigt het glas terug.
Productietechnisch gezien zijn die gevelvlakken volgens Spiering een
onvervalst stukje glaskunst. Het bijzondere eraan is dat het om vrij grote
glasvlakken gaat die én dubbel gekromd zijn én uitgevoerd in triple glas
van Guardian.
De binnenwanden van het auditorium bestaan uit gelaagd glas van
Saint-Gobain dat is voorzien van folie met vloeibare kristallen. Voor
de benodigde privacy kan dit glas met één druk op de knop blind
geschakeld worden.
Aan waterzijde van het auditorium zit stralingswerend triple glas in
de profielen. Spierings legt uit dat die toepassing te maken heeft met
het zogenoemde plasbrandscenario. Mocht er, bijvoorbeeld door een
lekkende olietanker, brand op het water ontstaan, dan moeten de gevels
van gebouwen die binnen 20 meter van de kade liggen een uur lang
bestand zijn tegen een felle brand. Met hun afmeting van 3,6 x 4,8 meter
zijn dit volgens Spierings heel bijzondere ruiten.

Terminal
De uitbreiding van de KPN-toren is als een terminal met grote glasvlakken
vormgegeven. ‘KPN is een bedrijf dat snel verandert. Je weet dus dat
het experience deel en het kantoor na vijf tot tien jaar achterhaald zijn.
We hebben het daarom als terminal ontworpen zodat je het interieur
gemakkelijk aan veranderende behoeftes kunt aanpassen terwijl de
architectuur van de plint in tact blijft.’
De uitbreiding is als staalconstructie uitgevoerd omdat de bestaande
kelderbak waarop de plint staat niet meer gewicht verdroeg. ‘Om
zoveel mogelijk gewicht te besparen, hebben we daarom gekozen voor
‘ruwbouw is afbouw’. Bovendien moest het er in onze optiek niet te
gelikt en gladjes uitzien. Dat past niet bij het karakter van een terminal;
een systeemplafond zou bijvoorbeeld ‘killing’ zijn in deze situatie.’ De
architect vindt de ‘ruwbouw is afbouw’-opzet geslaagd. ‘Dat is zeker
niet alleen aan ons te danken. maar ook aan het vakmanschap van de
bedrijven waarmee we samenwerkten. Zo zijn alle stalen koppelingen
die je ziet, met oog voor detail ontworpen én uitgevoerd. Het mocht best
grof zijn, maar omdat alles in het zicht blijft, moest het wel netjes worden
uitgevoerd. Dat is dus overal gelukt. Het is een gaaf gebouw geworden.’

5-7. In het auditorium is glas toegepast dat met één druk op de knop blind
geschakeld kan worden. 8. Dankzij een staalconstructie die de krachten
afdraagt naar de kern en de dragende achterwand van het gebouw hangen
de eiken trap en de kast van de bibliotheek in het gebouw.

12ArchitectuurNL

5

76

10-11-12-13_kpnwilhelminapier.indd 12 21-01-19 16:10

Gerelateerd