ArchitectuurNL 01 2019 – pag. 26

ArchitectuurNL 01 2019 – pag. 26

Door: | 29-04-2021

Je moet
circulariteit

innig
omarmen

Ontwerpen van
de tOekOmst
zOuden Optimaal
circulair,
vOlledig
gedigitaliseerd,
maar vOOral
sOcialer en Op
mensen gericht
mOeten ziJn.

26-27-28-29_interviewvanberkel.indd 26 21-01-19 15:59

Gerelateerd