ArchitectuurNL 01 2019 – pag. 27

ArchitectuurNL 01 2019 – pag. 27

Door: | 29-04-2021

Je moet
circulariteit

innig
omarmen

Ben van Berkel is altijd aan het werk. Hij staat op met ideeën en gaat ermee naar bed.

Had hij geen gezin en een plek waar hij zich in het weekend kan terugtrekken, zou zijn

werkdrift nooit rusten. Dat noemt hij de gevaarlijke kant van Van Berkel. De zachte kant is

dat hij zich ziet als optimistisch gedreven ontwerper. Veel mensen vragen hem waarom hij

zo vaak glimlacht. Dat is omdat het hem gelukkig maakt dat hij al ruim dertig jaar zoveel

moois mocht maken. Van Berkel is de 35e kandidaat van de interviewestafette.

Nu de politiek zich er actief mee bemoeit,
is het een onloochenbaar feit

27

INTERVIEW

26-27-28-29_interviewvanberkel.indd 27 21-01-19 16:00

Gerelateerd