ArchitectuurNL 01 2019 – pag. 9

ArchitectuurNL 01 2019 – pag. 9

Door: | 29-04-2021

Wearthy waardescan
De Wearthy waardescan helpt architecten van nieuwbouw- en renovatieprojecten de

MPG-waarde te optimaliseren en daarmee de kans op een omgevingsvergunning te

vergroten. Het is bovendien de eerste tool die in de ontwerpfase concreet helpt de CO2

uitstoot van bouwmaterialen terug te brengen. Wearthy is een initiatief van New Horizon

en het NIBE. New Horizon kan de MPG-waarde omlaag brengen door toepassing van

materialen te adviseren die verkregen zijn uit urban mining.

Erik Koremans is sinds september 2018
directeur Circulair Bouwen bij New Horizon.
Voor hem staat vast dat de lineaire economie
zoals wij die nu kennen, niet langer houdbaar
is. In nieuwbouw- en renovatiewerkzaamheden
verbruikt de Nederlandse vastgoedsector veel
grondstoffen en genereert tegelijkertijd veel
nieuwbouw- en sloopafval. Dat veroorzaakt
onnodig veel CO2 uitstoot en staat haaks op
de circulaire gedachte. Daarom is in 2015 New
Horizon opgericht.

Geen enkele match
Oprichter van New Horizon Michiel Baars
constateerde in 2015 dat er tussen de aan- en
afvoer van die materiaalstromen geen enkele
match is. Kijk je naar de gebouwde omgeving
als door een circulaire bril, dan zie je die
omgeving als een magazijn waar enorme
hoeveelheden materialen liggen opgeslagen.
Zo bezien, concludeer je al snel dat het gros
van die materialen nog prima herbruikbaar is in
(nieuw)bouwwerkzaamheden.
Wat New Horizon doet, is naar te ontmantelen
gebouwen kijken – Koremans spreekt niet van
sloop maar van oogsten – vanuit behoud van
waarden in plaats van verlies. ‘Dat onderscheidt
ons van andere sloopbedrijven. Een slordige
98 procent van die sloopmaterialen wordt
gerecycled. Wij kiezen ervoor gebouwen
zorgvuldig te ontmantelen en de vrijgekomen
materialen terug in de bouwketen te brengen.’

Circulaire productportfolio
Om dit terugbrengen te faciliteren, ontwikkelde
New Horizon een productportfolio met daarin
onder meer kabelgoten, circulair beton,

bakstenen (vermalen oude bakstenen worden
als toeslag aan nieuwe toegevoegd), kozijnen
en citumen (oude bitumen wordt toegevoegd
aan nieuwe bitumen). Ze maakt bovendien
samen met NIBE (Nederlands Instituut voor
Bouwbiologie en Ecologie) de schaduwkosten
van de materialen en grondstoffen die worden
teruggeleverd aan de markt inzichtelijk door
een MKI-berekening (milieukosten indicator) uit
te voeren.
‘Van alle materialen die worden ingezet bij
nieuwbouw worden milieukosten berekend.
Een van de aspecten van milieukosten is CO2.
De berekening maakt inzichtelijk wat de
reductie in CO2 is van urban mining materialen
ten opzichte van nieuwe. Daarmee hebben
we een unique sellingpoint te pakken dat echt
hout snijdt. We geven op de bouwmaterialen uit
onze porfolio namelijk dezelfde garanties als op
nieuwe materialen terwijl er een aantoonbaar
milieuvoordeel bereikt is. Tel daarbij op dat
het materiaal niet duurder is, de milieukosten
lager zijn, maar het materiaal wel circulair is en
je komt tot de conclusie dat urban mining een
uitstekend alternatief is’, verzekert Koremans.

Scan voor architecten
Om architecten te helpen de geoogste
bouwmaterialen in hun ontwerp toe te passen,
lanceerde New Horizon onlangs Wearthy
(waarde). Deze scan helpt de MPG-waarde van
een gebouw omlaag te brengen. MPG staat
voor Milieu Prestatie Gebouwen en is een
overheidsnormering die al sinds 2012 bestaat.
Bij iedere bouwaanvraag moet de architect
een MPG-berekening bijvoegen. Sinds begin
2018 is er een bedrag van € 1 per vierkante

meter bvo aan gekoppeld. In de komende
jaren zal de overheid deze MPG-waarde
verder aanscherpen om daarmee de markt te
dwingen tot het maken van meer duurzame
materiaalkeuzes. De concurrentiestrijd in de
bouw zal zich hierdoor steeds meer gaan
toespitsen op duurzaamheid is de verwachting
van New Horizon. De waardescan kan een
concurrentievoordeel opleveren.

MPG-waarde omlaag
‘Stel een architect ontwerpt een gebouw
waarmee hij een MPG-waarde van € 1,20 per
m2 genereert. Hij kan dan bij ons aankloppen
en met Wearthy kunnen we het ontwerp
doorlichten en de MPG-waarde omlaag
brengen door toepassing te adviseren van
‘onze’ materialen. Dat lukt prima zonder dat
het ontwerp van de architect wordt aangetast.
Wat we aantonen, is dat de milieuprestatie van
een gebouw omlaag kan met materialen die
verkregen zijn door urban mining. De scan kan
de MPG-waarde nog verder omlaag brengen
door alternatieve bouwmaterialen voor te
stellen die het architectonisch ontwerp wel
enigszins raken.’
De grondstoffen en bouwmaterialen die New
Horizon in depot heeft, zijn opgeslagen in de
Nationale Milieudatabase. Architecten kunnen
die database tijdens het ontwerpproces
raadplegen. ‘De uitdaging aan het adres van
architecten is zoveel mogelijk urban mining
materialen te gebruiken en binnen die relatieve
beperking tot een zo creatief mogelijk ontwerp
te komen. En daarmee kunnen we echt forse
stappen zetten richting circulaire economie.’

Urban mining

9 ArchitectuurNLTekst Peter de Winter

09_newhorizon.indd 9 21-01-19 15:57

Gerelateerd