ArchitectuurNL 02 2016 – pag. 27

ArchitectuurNL 02 2016 – pag. 27

Door: | 29-04-2021

Bologna
aan de IJssel

‘Ingeschreven in zijn historische context’ zo presenteert

architect Michiel Riedijk het nieuwe stadhuiskwartier van

Deventer, dat in april officieel wordt geopend. Contouren,

hoogtes, publieke routes en hoven en zelfs het daklandschap

zijn zorgvuldig afgestemd op het fijnmazige stadsweefsel.

Nu het stadhuis eindelijk af is, zijn de eens zo verhitte

gemoederen in de Hanzestad bedaard, mede dankzij het

vingerafdrukkenproject van kunstenares Loes ten Anscher.

Neutelings Riedijk Architecten zijn tien jaar met het project bezig geweest. In 2006 maakten ze het
winnende ontwerp in het kader van een Europese aanbesteding. Michiel Riedijk: ‘Het programma
omvatte destijds drie ondergrondse parkeerlagen, het stadhuis en de bibliotheek. Het volume
was daarom veel groter en een grote koepel bekroonde het gebouw. De bevolking van Deventer
kwam in opstand – want te duur en te groot – en de gemeente zwichtte. We kregen opdracht
een nieuw ontwerp te maken zonder die parkeergarage.’ Dat tweede plan wordt niet in stemming
gebracht, er vallen wel twee colleges over. De vraag rijst of het überhaupt wenselijk is om de bij het
oude stadhuis aan het Grote Kerkhof een nieuw gebouw te maken voor gemeente en bibliotheek.
Om het vastgelopen proces weer vlot te trekken worden Rijksbouwmeester Jo Coenen en
Rijksadviseur Cultureel Erfgoed Fons Asselbergs ingeschakeld. Na analyse en tal van gesprekken
met inwoners, bedrijven en organisaties presenteren zij in 2010 ‘Een bericht aan de stad’. Hun
advies: concenteer het gemeentelijke apparaat rond het oude stadhuis, in een kleiner volume,
zonder bibliotheek en maak het doorwaadbaar.

Pleinen en galerijen
Gesteund door de analyse van Asselbergs en Coenen geeft de gemeente Neutelings
Riedijk opdracht een derde plan te maken voor een beperkter programma. Gezien de forse
programmawijziging had er een nieuwe selectie geëist kunnen worden, maar dit blijft achterwege.
De gemeente wil graag met Neutelings Riedijk verder. Riedijk spreekt over het derde ontwerp als
‘Bologna aan de IJssel’ als variant op ‘Moskou aan de IJssel’, waarmee het links georiënteerde
Deventer ook wel werd aangeduid. Met de metafoor van Bologna doelt Riedijk op de kwaliteit van
architectuur, de proporties van gevels, de inbedding in de stadstructuur en de verbindingen tussen
de pleinen via galerijen. Dit plan wordt uiteindelijk goedgekeurd en in 2013 start de bouw.

Gulden Snede
Aan de zijde van de Grote Kerkhof heeft een theater uit de jaren 50 plaatsgemaakt voor
nieuwbouw tussen historische panden: van noord naar zuid De Hereeniging (geheel links op
de foto), het Landshuis en het oude stadhuis annex Wantshuis. Het oude stadhuis en de andere

ArchitectuurNL27

Grote Kerkhof Deventer

26-27-28-29-30-31-32_deventerstadhuis.indd 27 04-04-16 15:22

Gerelateerd