ArchitectuurNL 02 2016 – pag. 28

ArchitectuurNL 02 2016 – pag. 28

Door: | 29-04-2021

historische panden zijn naadloos in het nieuwe complex geïncorporeerd. De royale hoogte van
de begane grond (5,4 m) zorgt voor een goede aansluiting op de verdiepingsvloeren van de oude
gebouwen. De eerste en tweede verdieping meten respectievelijk 4,5 m en 3,6 m.
In buiten- en binnengevels van de nieuwbouw is de gulden snede toegepast, refererend aan de
vensters van het oude stadhuis. Het eikenhouten gevelraster bevat zeven verschillende formaten
kozijnen, die grotendeels zijn ingevuld met afgietsels van vingerafdrukken in aluminium.

Logische opzet
Het bestuur, alle medewerkers en gemeentelijke diensten zijn nu in één complex gehuisvest. Het
nieuwe stadhuiscomplex strekt zich uit van het Grote Kerkhof tot aan het Burseplein. Het heeft
vier entrees en twee doorgaande publiek toegankelijke routes. De routes kruisen elkaar op een
open hof rond de oude burgemeesterswoning. Rond dit openbare hof liggen bestuursruimten,
het gemeentelijk informatiecentrum, het personeelsrestaurant, auditorium en entree naar het
atrium. In en rond het atrium zijn publieksdiensten en kantoren gegroepeerd. In totaal zijn er 600
werkplekken voor 800 medewerkers. Op de eerste verdieping verbindt een rondgaande gang alle
ruimtes met elkaar. Het is een aangename opeenvolging van ruimtes en sferen, verbonden door
logische routes.
De nieuwe gevel aan het Grote Kerkhof heeft dezelfde hoogte als de belendende gevels. De
dakverdieping ligt ver terug en is alleen van een afstand zichtbaar. Ervoor is een gebouwbreed
balkon aan het plein. De variatie van mansardekappen en (soms groene) platte daken past goed in
het daklandschap van de directe omgeving.
De gevel aan het Burseplein heeft een eiken gevelgrid tussen twee zwaardere bakstenen volumes,
de gevels in de zijstraten zijn grotendeels met de robuuste bakstenen bekleed. In beide zijstraten is
een publieksentree, in de Polstraat is de inrit naar de parkeergarage voor omwonenden.

Techniek in ontwerp en uitvoering
De belendende historische panden zijn gefundeerd op staal. Om schade te voorkomen, is de
bodem eronder eerst via boorgaten in de vloeren geïnjecteerd met waterglas, dat het zand verhard.
De nieuwbouw is gefundeerd op schroefpalen.
De constructie is in beton, ten behoeve van de gewenste grote overspanningen, vanwege het
cumulatieve vermogen en met het oog op betonkernactivering. Alle vloeren in het gebouw
zijn uitgevoerd als vierkanten betonnen cassetten – afgeleid van de cassetten in het oude
raadhuis. Leidingen voor water- en klimaatinstallaties zijn in het beton opgenomen. In het midden
van elk vierkant is een gefineerd eiken plafondpaneel gemonteerd waarin verlichting met
bewegingsmelders en daglichtsensoren, wifi en sprinklers zijn geïntegreerd. Deze vloerconstructie
levert een grotere verdiepingshoogte op en maakt de constructie en het stramien inzichtelijk. De
kap van het atrium is opgebouwd uit stalen spanten en balken.
Het project is geheel in BIM gemodelleerd door architect, constructeur en installatieadviseur.
Neutelings Riedijk heeft een vaste samenwerking met ABT voor de bouwkundige en 3D uitwerking
van de ontwerpen. De gemeente Deventer beschikt nu over complete as built gegevens in een
3Dmodel van het stadhuis, met alle informatie over het gebouw, tot aan het type hang- en sluitwerk
en verlichtingsarmaturen aan toe. Dat is heel handig voor toekomstige herindelingen of voor
renovatie en onderhoud. Mede dankzij BIM is de bouw binnen het budget gebleven.

Robuust en solide
Toepassing van kaal zichtbeton, groot formaat bakstenen, basalten vloeren, eikenhouten
gevelrasters en plafondeilanden zorgen voor een robuust en solide gebouw met dito uitstraling.
De wanden, trappen, kolommen en cassetteplafonds zijn gemaakt van beton en afgewerkt met
eiken kaders en invullingen. De stenen gevels bestaan uit metselwerk in groot formaat bakstenen
in meerdere tinten en diep liggende raamkaders.
De houten gevels zijn opgebouwd uit een gevelvullend naaldhouten frame waarin eikenhouten
kozijnen zijn gemonteerd. Voor de kunstzinnige invulling van de gevelrasters heeft Neutelings
Riedijk een prijsvraag uitgeschreven. De opgave was: Maak voor het grid een integraal ontwerp
met een betekenisvolle iconografie die past bij de identiteit van Deventer. Het repetitieve karakter
van de vlakverdeling is leidend, maar hoeft niet te leiden tot een repetitieve invulling. De keuze viel
op het Deventer raamwerk van kunstenares Loes ten Anscher.

1. Gevel Burseplein met entree naar atrium.
2. Hofzijde van het atriumgebouw. 3. Situatie.
4. Informatiecentrum. 5. Doorgang van
Burgemeestershof naar Grote Kerkhof. 6.
Plattegrond begane grond en doorsnede. A
auditorium B burgerzaal H Burgemeestershof I
informatiecentrum K kantoren P publiekshal met
atrium R receptie T trouwzaal V vergaderen. 7.
Gevel Grote Kerkhof met v.l.n.r. de Hereeniging,
de nieuwbouw met rechts doorgang naar
Burgemeestershof, en het Landshuis • Foto
Scagliola Brakkee. 8. De traceringen zijn
bij elk venster in de Lebuïnuskerk anders,
die uniciteit en ambachtelijkheid waren
inspiratiebronnen voor het Deventer raamwerk
met vingerafdrukken.

1

2

28ArchitectuurNL

26-27-28-29-30-31-32_deventerstadhuis.indd 28 04-04-16 15:22

Gerelateerd