ArchitectuurNL 02 2016 – pag. 3

ArchitectuurNL 02 2016 – pag. 3

Door: | 29-04-2021

In de berichtgeving rond de terroristische aanslagen figureren steevast de Parijse banlieues of het
Brusselse Molenbeek. Deze negatief geladen woongebieden zijn broeinesten waar zo’n beetje alles
wat het daglicht niet kan verdragen wortel schiet. Wie zelf wel eens rond loopt in dergelijke no-go-
area’s, wil er het liefst zo snel mogelijk uit verdwijnen. Terug naar de straten waar de zon wel schijnt.
Dat het ook anders kan, bewijzen de Nieuwe Binnenweg en Katendrecht in Rotterdam.
Eerstgenoemde plek was acht jaar geleden een verpauperde winkelstraat met verzakte panden,
krotten en leegstand. Katendrecht verviel tot probleemwijk met sociale problematiek, dubieuze
horeca, drugshandel en illegale prostitutie. Dankzij een integrale aanpak, doorzettingsvermogen
en een ruime tijdshorizon werd daar het onmogelijke gerealiseerd: de Nieuwe Binnenweg werd
vier jaar geleden uitgeroepen tot de leukste winkelstraat van de stad en de veiligheidsindex van
Katendrecht steeg in 15 jaar van een zware onvoldoende tot bijna een acht.
Architectuur is als kuur tegen het kwaad? Architect Herman Zeinstra is in het interview verderop
in dit blad voorzichtig met die conclusie te trekken. Terecht merkt hij op dat een verpauperde
buurt niet automatisch criminelen voortbrengt net zomin als in de ‘betere buurt’ uitsluitend
engeltjes wonen. Toch denk ik dat fors investeren in en aandacht hebben voor een kwalitatief
hoogwaardige gebouwde omgeving meer zoden aan de dijk zet dan geld uittrekken voor
repressieve maatregelen. En daar wringt precies de schoen. Architecten en andere vormgevers
van de gebouwde omgeving schitteren door hun afwezigheid in het debat over deze kwestie.
Jammer. Laten zij die buiten de lijntjes durven kleuren en nieuwe concepten kunnen bedenken ter
verbetering van woon- en leefkwaliteit de trom roeren. Stuur mij uw ideeën. Ik zal ze een podium
geven.

Kuur tegen het kwaad

05 13 33 45 59
OndernemenNL ProjectenNL KennisNL TalentNL InspiratieNL

Peter de Winter
p.dewinter@eisma.nl

3 ArchitectuurNL

editorial

03_Editorial.indd 3 04-04-16 16:14

Gerelateerd