ArchitectuurNL 02 2016 – pag. 34

ArchitectuurNL 02 2016 – pag. 34

Door: | 29-04-2021

Schoonheid
is absoluut

noodzakelijk

Ik StImuleer
mIjn creatIvIteIt
door mIjn
gedachteSpInSelS
over werkelIjkheId
en voorStellIng de
vrIje loop te laten Herman Zeinstra

34-35-36-37_interview.indd 34 04-04-16 15:28

Gerelateerd