ArchitectuurNL 02 2016 – pag. 35

ArchitectuurNL 02 2016 – pag. 35

Door: | 29-04-2021

Schoonheid
is absoluut

noodzakelijk
De wil om iets te bereiken is voor hem belangrijker dan het absolute talent dat je

hebt. Waar het hem om gaat is gedrevenheid, durven mislukken, opnieuw beginnen

en oefenen, oefenen, oefenen. Practice leads to excellence. Daarbij moet een gebouw

nabijheid kunnen verdragen en is schoonheid in architectuur geen extra, maar absolute

noodzaak. Architect en kunstenaar Herman Zeinstra is de achttiende kandidaat in de

interviewestafette. In de vorige editie werd hij uitgenodigd door Kim Verhoeven en

Vincent Valentijn.

Leer te begrijpen wat de fysieke,
ervaarbare en zichtbare elementen zijn

35

IntervIew

34-35-36-37_interview.indd 35 04-04-16 15:28

Gerelateerd