ArchitectuurNL 02 2016 – pag. 40

ArchitectuurNL 02 2016 – pag. 40

Door: | 29-04-2021

Deltaplan
voor
woningbouw
Nadat 2015 offi cieus de boeken in ging als het Jaar van de

Container, moet 2016 het Jaar van de Oplossing voor het

tekort aan (sociale) huurwoningen worden. Wat de vraag

oproept of het vluchtelingenvraagstuk niet onderdeel

is van een veel groter probleem. Moet er een Deltaplan

komen voor de Nederlandse woningbouw? BNA-voorzitter

Nathalie de Vries, Rijksbouwmeester Floris Alkemade en

Biënnale-directeur Paolo Baratta geven hun visie.

De almaar groeiende toestroom van
asielzoekers uit oorlogsgebieden in het
Midden-Oosten en Afrika is hét wereldwijde
politieke vraagstuk van dit moment en staat
bovenaan de agenda van het Nederlandse EU-
voorzitterschap, dat in juni eindigt. Inmiddels
ligt het ook als ontwerpopgave op de tafel.

Ontwerpinitiatieven
In oktober 2015 startte de branchevereniging
Nederlandse architectenbureaus (BNA) het
initiatief Sense of Belonging. Een actie om
betere oplossingen voor vluchtelingenopvang
te bedenken, ‘omdat een dak nog geen huis is’.
Vrijwel tegelijk lanceerde het Centraal Orgaan
opvang asielzoekers (COA) in samenwerking
met Rijksbouwmeester Floris Alkemade
een open oproep voor het ontwerpen van
innovatieve huisvestingsoplossingen voor
asielzoekers. In februari 2016 gevolgd door
de internationale Refugee Challenge, een
initiatief van What Design Can Do (de jaarlijkse
designconferentie in Amsterdam), ondersteund
door de IKEA Foundation en de UNHCR, de
vluchtelingenorganisatie van de Verenigde
Naties. En ook de Architectuurbiënnale in
Venetië, die op 27 mei opent, staat in het teken
van mensen die ‘op drift’ zijn geraakt. Reporting
from the Front is de titel van deze editie,
waarvan de Chileense architect en Pritzker
Prize winnaar Alejandro Aravena curator is.

Architectuurbiënnale Venetië
Op de aankondiging van de Biënnale staat een
foto van een vrouw boven op een keukentrap,
uitkijkend over een uitgestrekte zandvlakte,

2

1

40ArchitectuurNL

40-41-42-43_vluchtelingen.indd 40 05-04-16 09:40

Gerelateerd