ArchitectuurNL 02 2016 – pag. 55

ArchitectuurNL 02 2016 – pag. 55

Door: | 29-04-2021

NatuurlijkE
aircoNditioNiNg

via Earth,
WiNd & FirE:

kaNsrijk voor
lEEgstaaNdE

kaNtorEN

6

van dit concept zichtbaar gemaakt. Werkt dit? En zo ja, hoe kan het er
dan uitzien? Welke problemen moeten we verder oplossen en welke
architectonische kwaliteit kan worden doorgewerkt? Daarmee heeft hij
een uniek, kansrijk en zeer bruikbaar ontwerp gepresenteerd dat als
uitstekend door zijn begeleidingsteam is beoordeeld. Het is een kans
voor de toekomst.

Thijs Asselbergs (een van de afstudeerbegeleiders vanuit de TU Delft,
het team bestond verder uit Engbert van der Zaag en Ben Bonsema).

55 ArchitectuurNL

52-53-54-55_master.indd 55 04-04-16 16:23

Gerelateerd