ArchitectuurNL 02 2016 – pag. 65

ArchitectuurNL 02 2016 – pag. 65

Door: | 29-04-2021

ArchitectuurNL

tegelijkertijd een unieke
ruimtelijke ervaring ople-
vert. ‘Het beste antwoord op
de vraag komt meestal niet
van een individuele architect
die aan zijn tekentafel zit te
schetsen,’ legt Vermeulen uit.
‘Het ontstaat juist door samen
te sparren. Met de bouw-
fysicus en de constructeur
bijvoorbeeld, maar ook met de
schoonmakers. Iedereen wordt
uitgedaagd over de grenzen
van zijn discipline heen te
kijken. Vaak komt de oplossing
dan uit onverwachte hoek.’

Integraliteit en innovatie
Bij Het Gelders Huis leidde
dit proces tot een innovatieve
maatoplossing: een tensegri-
ty-constructie gecombineerd
met een ETFE luchtkussendak
vormt een ultra lichte kapcon-
structie. In een traditio-
neel proces, waar adviseurs
en uitvoerder pas worden
betrokken wanneer er een
compleet ontwerp ligt, zou zo’n
technische oplossing een eind-
oplossing zijn. Omdat hier de
constructiemethode van de kap
vroeg in het ontwerpproces is
ontwikkeld, vormde dit juist
het startpunt voor verdere
architectonische uitwerking.
‘Zo’n proces werkt creatief
heel stimulerend. Functio-
neel-technische oplossingen
kunnen onverwacht bijzondere
cadeautjes opleveren, zoals in
dit geval een uniek lichtplan
en de langste werktafel van
Nederland.’

Integraliteit en duurzaamheid
Een integraal ontwerpteam
legt een directe relatie tussen
ontwerp en gebruik, ook wat
betreft de beheerkosten zoals
energieverbruik. Integraal
ontwerpen is daarom per
definitie duurzaam ontwerpen.

Tabula Rasa

Van Schooten benadrukt
daarbij dat duurzaamheid geen
losstaand kenmerk of label is
dat achteraf aan een project
wordt toegekend. ‘Zaken als
energiezuinigheid, onderhouds-
vriendelijkheid en levensduur
van materialen, gebruiksflexi-
biliteit en toekomstbesten-
digheid worden integraal mee
ontworpen. Het zijn vanzelf-
sprekende uitgangspunten,
die zorgen voor aantoonbare
kostenbesparingen op de lange
termijn. Budget dat hierdoor
vrijkomt kan gestoken worden
in meer kwaliteit en een
langere levensduur.’

Gedreven team vs.
creatief individu
Integraal ontwerpen werkt
innovatie in de hand en voor-
komt onaangename verras-
singen achteraf. Specialisti-
sche kennis is vanaf het begin
beschikbaar waardoor direct
kan worden onderzocht of een
oplossingsrichting haalbaar
is. De architect toont daarin
ontwerpend leiderschap door
alle wensen, eisen en specialis-
tische kennis te verzamelen en
te analyseren. ‘Goed luisteren
is daarbij belangrijker dan te
snel een mening formuleren’,
benadrukt Vermeulen. ‘Het
leuke aan integraal ontwerpen
is dat het zo resultaatgericht
is. Een mooi ontwerp is niet
genoeg. Een gebouw is niet af
bij oplevering, het is slechts
klaar om te gaan leven. Als
de gebruikers jaren later nog
steeds enthousiast zijn over
een gebouw, dan is het goede
architectuur. Op de lange
termijn is een afgewogen
ontwerp van een vakkundig en
gedreven ontwerpteam daarom
beter dan een lucky shot van
een creatief individu.’

Integrale architectuur

LEGENDA

1. ETFE luchtkussen van zonwerende
folie

2. buisligger v.v. klemprofiel
3. drukstaaf
4. verbindingsknoop t.b.v. kabels
5. tafelblad
6. bevestigingspunt kabels
7. geluidsabsorberende beplating
8. samengestelde stalen ligger
9. voorgespannen trekkabels
10. kolom t.b.v. afdracht stalen ligger

11. bestaande monumentale
natuurstenen gevel

12. electriciteitskabel door drukstaven
t.b.v. verlichting

13. verlichtingsarmatuur met
translucente cone

14. goot
15. luchttoevoerslang ETFE kussens
16. natuurlijke ventilatie
17. geluidsabsorberende beplating
18. plenum t.b.v. ventilatie

1 1

15

16

17

14

18

2

3

4

5 56 7

11

12

13

10

8 9

ArchitectuurNL

60-65_tabularasa.indd 65 04-04-16 16:30

Gerelateerd