ArchitectuurNL 02 2016 – pag. 8

ArchitectuurNL 02 2016 – pag. 8

Door: | 29-04-2021

Geld mag dubo
niet belemmeren
‘Groen’ kost geld, zo luidt de algemene redenatie in de

bouwsector, maar kun je duurzaamheid en handel wel met

elkaar verenigen? Duurzaam financieren vraagt in elk geval

om andere, ingewikkelder verdienmodellen en dat de kosten

van vervuiling door de bouw niet worden meegerekend,

is een weeffout in ons economisch model. Dat zegt Jort

Bakker, hoofd Duurzame Financieringen bij de ASN Bank en

kersvers bestuurslid van Dutch Green Building Council.

‘Het moet leuk blijven’ antwoordde Jort
Bakker (1961) in een eerder interview, op de
vraag of hij de duurzaamheid die ASN Bank
(‘voor de wereld van morgen’) voorstaat thuis
even fanatiek in de praktijk brengt. Hij is geen
duurzaamheidsapostel zoals de Amerikaanse
politicus Al An inconvenient truth Gore of ‘one-
planet-architect’ Thomas Rau. ‘Zo zit ik er niet
in’, vertelt hij in het – duurzaam gerenoveerde
– kantoor van ASN aan de Bezuidenhoutseweg
in Den Haag. ‘Je moet mensen niet betuttelen,
maar faciliterend werken, draagvlak creëren.’
Bovendien ziet hij niet voor zich hoe hij de
duurzaamheidsboodschap in zijn eentje naar
voren zou moeten brengen. ‘Ik ben geen solist.
Als je in de bouw stappen wilt maken, dan moet
je door de hele keten; circulair denken gaat nu
eenmaal niet vanuit een enkel specialisme.’

Beroepsdeformatie
Bakker is niet in het bestuur van DGBC
gestapt omdat hij een architectuurfanaat is.
Op de vraag naar zijn favoriete architect,
antwoordt hij na lang nadenken dat hij die
niet heeft. Een favoriet gebouw dan? De
Markthal Rotterdam vindt hij ‘aardig’, vooral
vanwege de wko-installatie, die de ASN Bank
heeft gefinancierd. ‘Beroepsdeformatie’,

verontschuldigt hij zich. En de architectuur?
‘Ik vind het gebruik van de ruimte leuk: de
verschillende functies die bij elkaar gebracht
worden: wonen, de markt, iconische waarde
– het gebouw geeft meerwaarde aan het
hele gebied, dat is belangrijk: het denken in
gebieden, in een economie van delen.’ Dan
ineens weet hij het: Dutch Windwheel, het
ietwat megalomane plan om voor de EXPO
2025 die Rotterdam wil organiseren een 174
meter hoge ‘triomfboog’ van duurzaamheid
te bouwen. Dat vindt hij mooi. Met woningen,
een hotel, een panoramarestaurant en
allerhande nieuwe snufjes op het gebied van
energiewinning en watertechnologie. ‘Het
aardige is dat de bedenkers open houden
welke technieken ze gaan gebruiken; het is
ook een onderzoeksproject. Dat open-source-
karakter spreekt mij aan.’

Onbetaalde functie
De reden dat hij ja heeft gezegd tegen de
(onbetaalde) functie als DGBC-bestuurslid,
is dat hij als hoofd Duurzame Financieringen
bij ASN Bank jarenlange ervaring heeft
op het gebied van duurzaamheid en die
graag wil delen. Hij is verantwoordelijk
voor de financieringen door het ASN

Groenprojectenfonds, waarbij particulieren
met fiscaal voordeel hun spaargeld beleggen
in duurzaam bouwen (zoals warmte-koude
opslag), natuurbeheer of windparken. De
bank was betrokken bij de oprichting van het
Energiefonds Overijssel (200 miljoen euro), dat
leningen tegen een lage rente aanbiedt aan
corporaties en ondernemingen, om woningen
energiebesparend te renoveren. Ook wordt
geïnvesteerd in duurzame energieopwekking,
zoals zonnepanelen en pyrolyse (olie uit
biomassa). Samen met Rabobank won ASN
Bank in 2013 de tender voor het Nationaal
Energiebespaarfonds (NEF), een initiatief van
minister Blok van Wonen om de verduurzaming
van individuele woningen te stimuleren. Voor
particulieren en vve’s is bij een ‘gewone’ bank
lenen doorgaans lastig, omdat deze zekerheid
wil over het pand, dat meestal eigendom is van
de hypotheekverstrekker. Daarom is in dit fonds
een apart potje voor hen gereserveerd.

Wat verstaat Bakker onder duurzaamheid?
De vraag lijkt hem te overvallen. ‘Wij zijn hier
op aarde om een duurzame samenleving
te bevorderen.’ Maar wat is een duurzame
samenleving? Hij verwijst naar de website
van ASN, ‘daar staat het precies verwoord’.

Jort Bakker

8ArchitectuurNL Tekst Kirsten Hannema

08-09_asnfinanciert.indd 8 04-04-16 14:03

Gerelateerd