ArchitectuurNL 02 2017 – pag. 13

ArchitectuurNL 02 2017 – pag. 13

Door: | 29-04-2021

Eek op Strijp R
Hergebruik staat sinds jaar en dag centraal bij de meubel- en productontwerpen van Piet

Hein Eek. Zijn talent en ondernemerschap zorgen voor succes en groei van zijn bedrijf.

Eek houdt de productie en verkoop van zijn ontwerpen liefst in eigen hand. Ook in het

architectenbureau dat hij met Iggie Dekkers start in 2015. Het accent ligt op hergebruik

van enkele Philipsgebouwen in Eindhoven, maar ook de eerste nieuwbouw is in aanbouw.

Piet Hein Eek is vooral bekend als
meubelontwerper, maar in de afgelopen 10
jaar begeeft hij zich ook steeds meer op
architectuurgebied. Zijn eigen onderkomen
op Strijp R in Eindhoven is het bekendste
voorbeeld. Daar toverde hij een donkere
fabriekshal, waar voorheen televisies van
Philips werden geproduceerd, om tot een
lichte overzichtelijk multifunctionele hotspot.
Zijn eigen bedrijf zit er, met kantoren en
werkplaatsen, een showroom, winkel en een
restaurant. En dat is typisch Eek: Het liefst doet
hij alles binnen zijn eigen bedrijf, houdt hij
controle van a tot z.
‘Werken met respect voor wat er is en gebruik
maken van de kansen en mogelijkheden
die zich aandienen. Dat is van het begin af
aan mijn uitgangspunt geweest. Dat deed ik
eerst vooral op het gebied van product- en
meubelontwerp, maar daar komt sinds een jaar
of 10 steeds meer architectuur bij. We deden
eerst vooral kleine projecten voor particulieren,
vaak zelf ook ondernemers, waarbij ik gebruik
kon maken van de bouwkundige achtergrond
van onze medewerker Harm Hilberink,’ vertelt
Piet Hein Eek over zijn eerste schreden op het
gebied van architectonisch ontwerpen.
Zijn eerste grotere verbouwingsproject startte
in 2006. ‘Ik kocht in Frankrijk een ruïneus
molencomplex en dat heb ik stap voor stap
verbouwd tot vakantiewoningen voor meer
gezinnen, waaronder het mijne. Ik heb daar 10
jaar over gedaan, inclusief een pauze voor de
verbouwing van ons pand op Strijp R. Tijdens
die jarenlange verbouwing is me echt duidelijk
geworden, wat de essentie van mijn ontwerpen
is: pragmatisch omgaan met het bestaande,
de kansen en mogelijkheden die de plek biedt
doorgronden en aangrijpen en deze integreren

en omvormen tot een karakteristieke en fijne
plek om te wonen en te werken.’

RK-complex op Strijp R
De ontwikkeling van zijn eigen pand op Strijp R
ging snel, binnen een jaar na aankoop van het
pand vond de opening in oktober 2010 plaats.
Strijp R is één van de drie industrieterreinen
die Philips in het stadsdeel Strijp ontwikkelde
(S, T en R). Diederendirrix en Buro Lubbers
maakten het stedenbouwkundig ontwerp
voor de herontwikkeling van Strijp R tot
woonwijk, waarin enkele relicten behouden
blijven. Het zogenaamde RK-complex – alle
Philipsgebouwen hebben lettercodes – was
ooit de keramische werkplaats van Philips,
waar onderdelen voor radio’s en televisies
werden gemaakt. Het is gebouwd in de jaren
50, en in 50 jaar waren de hallen vol gezet
met wandjes en plafonds. Die haalde Eek
eruit, hij verwijderde de verf van alle ramen
en transformeerde de donkere hallen tot een
grote lichte en overzichtelijke ruimte. Die
transparantie past goed bij het bedrijf van Eek,
hij wil laten zien hoe zijn producten worden
ontworpen, gemaakt en verkocht. Het bedrijf
groeide van 50 medewerkers bij de verhuizing
naar Strijp R in 2010 tot 100 anno 2017.

Eek & Dekkers
De architectuurprojecten doet hij nu samen
met de jonge architect Iggie Dekkers. Dekkers:
‘Vlak na mijn afstuderen aan de TU Eindhoven
werkte ik al kort bij Eek, bij de verbouwing van
gebouw RK. Daarna heb ik achtereenvolgens
op de TU/e en bij Hilberink Bosch architecten
gewerkt. In 2012 kwam ik terug bij Eek. Mijn
eerst opdracht was het RAG- gebouw. Als er
onvoldoende architectenwerk zou zijn, kon ik

altijd nog aan de CNC machine werken. Eek:
‘Achter de CNC is Iggie nooit beland. Omdat
we opeens een architect in dienst hadden
waren we in de gelegenheid de kansen die zich
aandienden met twee handen aan te grijpen.’
De samenwerking gaat heel goed en in 2015
richten ze Eek en Dekkers BV op, opererend
onder de naam Piet Hein Eek architectuur.

Wonen in een pompgebouw
Vlakbij op Strijp R dienden zich twee
mooie transformatiemogelijkheden aan:
het voormalige portiersgebouw RF en het
voormalige pompgebouw RAG. Eek heeft
het RAG-complex met bouwbedrijf van

13 ArchitectuurNL

CROSSOVER

6

12-13-14-15_pietheineek.indd 13 27-03-17 15:00

Gerelateerd