ArchitectuurNL 02 2017 – pag. 20

ArchitectuurNL 02 2017 – pag. 20

Door: | 29-04-2021

6

7 8

Met Superlofts is een nieuwe typologie aan het
palet van Nederlandse woningen toegevoegd,
zegt Koehler. ‘Wij waren de eersten die
kwamen met vrij indeelbare kubieke meters.
De dubbelhoge ruimte, waarbij je kunt ‘spelen’
met wanden én vloeren, biedt kansen om de
woning ruimtelijk te verbeteren, met vides en
grote glazen gevels. Maar ook de architectuur
zelf, met rauwe materialen en een ‘onaf’
interieur, is overgenomen. Het idee is dat je
ook in nieuwbouw het loftgevoel kunt ervaren,
wonen als in een verbouwd pakhuis, een kerk
of een oude school. Inmiddels zie je allerlei
varianten op ons project ontstaan.’

Keuzevrijheid voor bewoners
Helemaal nieuw is dit idee natuurlijk niet. Al
begin jaren zestig, toen in antwoord op de
hoge woningnood de massawoningbouw op
stoom kwam, pleitte architect John Habraken
voor meer keuzevrijheid op het gebied
van plattegronden, en het betrekken van
bewoners. Hij introduceerde het principe
van drager en inbouw: vaste casco’s met een
flexibel binnenwerk dat men naar believen
erin kon (ver)plaatsen. Architect Carel Weeber
lanceerde in 1997 de term ‘Het Wilde Wonen’
naar aanleiding van een bouwexpositie die
de gemeente Almere organiseerde om te
onderzoeken of de consument inderdaad een
grotere invloed wenst op de verschijningsvorm,
de omvang en indeling van zijn woning en wat
hiervan het uiteindelijke effect is op een buurt.
Hier ging het om vrije kavels waarop kopers
welstandsvrij mochten bouwen.
Superlofts combineert deze twee ideeën,
zich daarbij richtend op stedelijke locaties
– Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Delft en
Groningen. De woningschaarste in deze steden

draagt ongetwijfeld bij aan de snelle verkoop
van de lofts; inmiddels zijn er acht projecten in
uitvoering en vier ‘in onderzoek’, in Nederland
en daarbuiten. Maar het succes zit ’m ook in
het feit dat Koehler kopers allerlei rompslomp
uit handen neemt. Geïnteresseerden
kunnen lid worden van een bouwgroep
en formuleren samen de wensen voor een
gezamenlijk gebouw, dat Koehler – binnen de
richtlijnen van de supervisor – ontwerpt. De
bouwgroepleden kopen vervolgens hun loft,
de bouw wordt begeleid door het Superlofts-
team. Voor de afbouw van de woning zijn
de kopers zelf verantwoordelijk. Sommigen
timmeren alles zelf, anderen werken met
een aannemer of vragen een architect. Hulp
vind je ook op het online platform in de vorm
van inspiratiebeelden en filmpjes, terwijl de
bouwgroepen de mogelijkheid bieden om
ideeën en ervaringen uit te wisselen. ‘De
ervaring leert dat als mensen een vide in
het echt zien, ze hem ineens wel willen’, legt
Koehler uit. De zelfbouwverhalen worden straks
gepubliceerd inclusief praktische tips, zoals
waar heeft hij die keuken geshopt, of: maak die
trap net iets minder steil.’
Met Superlofts bedient Koehler een brede
groep middenklassers; de bewoners die
Amsterdam zo graag in de stad wil vasthouden.
Om bedrijvigheid aan te trekken, heb je
immers allereerst werknemers nodig. Daarbij
komt dat Superlofts een gezonde portie
ondernemingszin, creativiteit en betrokkenheid
vraagt van kopers; eigenschappen die de
gemeente beschouwt als de basis voor een
sociaal-economisch gezonde buurt. Het
verklaart waarom ook vanuit het buitenland
delegaties komen kijken in de Houthavens.
Koehler vindt het mooi om te zien hoe de

6. 7. en 8. Loft van Marc Koehler in blok 1 in
Houthavens, met de keuken op de verdieping,
en daaraan de eethoek op de vloer die in de
vide is opgehangen. 9. Axonometrie blok 4
Houthavens. 10. Loft op de begane grond van
blok 4, met kookstudio annex buurtrestaurant.
11. In Buiksloterham, de nieuwe woonwijk in
Amsterdam Noord, bouwt Koehler ook een
Superlofts blok. 12 en 13. Interieur in blok 1
Houthavens. 14. typische plattegrond van de
lofts in Houthavens met vaste kern waaromheen
appartementen in verschillende configuraties
en met verschillende indelingen kunnen worden
gemaakt.

bewoners zich hun huis eigen maken. En geniet
vooral ook van zijn eigen stulpje. ‘Ik ga hier niet
meer weg’, bezweert hij.

Collectiviteit
Maar Superlofts is meer dan een optelsom van
hippe lofts. ‘Op het niveau van de stad heeft
het project bewezen dat collectief particulier

20ArchitectuurNL

18-19-20-21-22_superlofts.indd 20 27-03-17 12:05

Gerelateerd