ArchitectuurNL 02 2017 – pag. 35

ArchitectuurNL 02 2017 – pag. 35

Door: | 29-04-2021

Eetbare
landschappen

maken de
stad leefbaar

Met eenvoudige ingrepen het ‘kijkgroen’ vervangen door ecologische, eetbare

landschappen in de openbare ruimte is wat haar voor ogen staat. Door eetbaar groen

verandert de klank in de stad, worden zomerdagen koeler, zingen er meer vogels en

vermindert de wateroverlast bij stortbuien. Dergelijk groen levert niet alleen een prachtig

gevarieerde biodiversiteit op, het verandert saaie plekken in prettige verblijfsgebieden

waar stadsbewoners graag komen. Kunstenaar Debra Solomon is de 24ste kandidaat in de

interviewestafette.

Realistisch urbanisme volgens Debra Solomon

35

INTERVIEW

34-35-36-37_interviewdebra.indd 35 27-03-17 12:24

Gerelateerd