ArchitectuurNL 02 2017 – pag. 71

ArchitectuurNL 02 2017 – pag. 71

Door: | 29-04-2021

Droomhuis van aD en CeCile smeulDers

Architect Ad Smeulders en zijn vrouw
kunstenaar en fotograaf Cecile
Smeulders (beiden 66) woonden in een
groot monumentaal herenhuis aan het
Wilhelminapark in Tilburg. Sinds hij geen
kantoor meer heeft, zij geen galerie en de vier
kinderen het huis uit zijn, vonden ze het pand
te groot voor zichzelf. Beiden diep geworteld
in Tilburg, wilden graag een huis naar eigen
ontwerp laten bouwen in de binnenstad. Ze
troffen aan de Poststraat in hartje stad een ruim
tien jaar braakliggend terrein van 500 m2.
Toen Ad het gemeentehuis belde met de
vraag of ze het stukje grond konden kopen,
reageerden de ambtenaren verbaasd. Zoiets
lijkt voorbehouden aan projectontwikkelaars.
‘Maar particulier opdrachtgeverschap is niets
nieuws’, weet Ad Smeulders. ‘Tot halverwege
de vorige eeuw waren het juist particulieren die
in Tilburg grond kochten van de gemeente of
van derden, een woonhuis lieten ontwerpen en
een aannemer opdracht gaven voor de bouw

van het huis. Dat levert een gevarieerder straatbeeld op dan wanneer een projectontwikkelaar een
rijtje identieke huizen neerzet.’
Gevarieerd werd het zeker in de Poststraat. Ad Smeulders die tot 2008 architect was bij
luijten|smeulders|architecten in Tilburg en sindsdien als adsmeuldersarchitect advieswerk en
haalbaarheidsonderzoeken doet, en zijn buren Peer en Tonny Bedaux – hij is toevallig ook architect
– kochten samen het perceel. Het was één aanbesteding met één aannemer. Op een aantal
restricties na, zoals de bouwhoogte en de plicht tot het parkeren van de auto op het eigen terrein,
konden ze doen wat ze wensten. Het leverde twee moderne 11 meter, 11 centimeter en 2 millimeter
brede stadshuizen op, maar wel twee totaal verschillende.
Alleen al het tekenen van een eigen huis leverde Ad veel plezier op. Hij schetste vier bouwlagen
met een heldere, in twee richtingen symmetrische plattegrond (5). De Pont in Tilburg met zijn vrij
in te delen lege plattegrond vormde een inspiratiebron. Zo creëerde Smeulders casco ruimtes met
dragende gevels en twee dragende muren langs de trap en daartussen dragende kolommen in
een regelmatig patroon. Per etage ontstonden vier identieke open ruimtes die je naar wens kunt

6

4

3

Thuis bij

70-71-72-73_thuisbij.indd 71 27-03-17 14:16

Gerelateerd