ArchitectuurNL 02 2017 – pag. 75

ArchitectuurNL 02 2017 – pag. 75

Door: | 29-04-2021

Redactie ArchitectuurNL
Hoofdredacteur Peter de Winter
p.dewinter@eisma.nl
Eindredacteur Jacqueline Knudsen
j.knudsen@eisma.nl
Webredacteur Petra Starink
p.starink@eisma.nl

• Postbus 361 7000 AJ Doetinchem
• 088-294 48 27
• www.architectuur.nl

U kunt wekelijks kosteloos onze
digitale nieuwsbrief ontvangen via
architectuur.nl/aanmelden-nieuwsbrief
Daarnaast publiceren we op

Aan deze ArchitectuurNL werkten mee
Masha Bakker, Gerard van Beek, Bart
Brussee, Marcel van der Burg, Michael
Cerrone, Govert Flint, Carlo Gianni,
Fernando Guerra, Kirsten Hannema, Filip
Heyninck, Jordi Huisman, Jeroen Junte,
Peter van den Kerkhof, Maarten van
Kesteren, Mark Kuipers, Thomas Mayer,
Ruby Nefkens, Jeroen van Oostveen, Frank
van der Salm, Juuke Schoorl, Jan Willem
Schouten, Peter Tahl, Frans Verweij,
Viveka van de Vliet, Martin Wengelaar,
Henk Wind, Alice Wong, Hielkje Zijlstra, Els
Zweerink.

Vormconcept impulsemedia.nl
DTP ZeeDesign
Druk Veldhuis Media
Uitgever Eisma Bouwmedia

Directie Eisma Mediagroep
Egbert van Hes, algemeen directeur
Rex Bierlaagh, adjunct directeur/uitgever

Advertenties
Jeroen van der Molen, accountmanager
j.vandermolen@eisma.nl
Informatie over o.a. tarieven, afsluitdata
Karin Krabbenborg 088-294 49 34
k.krabbenborg@eisma.nl
Traffic ZeeDesign 0517-53 16 72
architectuur@zeedesign.nl

Lezersmarketing
Inge van Ditshuizen
Jacqueline Graven
marketingbouw@eisma.nl

ISSN 0366-2330

Beeld cover
Tip of the Iceberg, prijsvraagontwerp René
van Zuuk voor Governor’s Island, New York.
Zie pagina 40 e.v.

Abonneeservice Eisma Mediagroep
Daalakkersweg 2 – 72
5641 JA Eindhoven
088-22 666 48
abonnement@eisma.nl

Abonnementen
• Jaarabonnement

€ 385 (excl. BTW)
• Introductiejaarabonnement

€ 189 (excl. BTW)
• Studentenjaarabonnement

€ 93,40 (incl. BTW)
• Proefabonnement

3 nummers € 47,70

Abonnementen kunnen op elk gewenst
tijdstip ingaan en lopen automatisch
door, tenzij uiterlijk 30 dagen voor de
vervaldatum bij onze abonneeservice
wordt opgezegd. Dit kan schriftelijk,
telefonisch of per e-mail.

Betaling abonnementen
Via automatische incasso of acceptgiro.
Rabobank Leeuwarden-Noordwest
Friesland
Postbus 769
8901BN Leeuwarden
Banknr: 0365061395
IBAN: NL81RABO0365061395
BIC : RABONL2U

Algemene voorwaarden
Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand,
of openbaar gemaakt, in enige vorm
of op enige wijze, hetzij elektronisch,
mechanisch, door fotokopieën, opname of
enige andere manier, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de uitgever.
Uitgever en auteurs verklaren dat deze
uitgave op zorgvuldige wijze en naar
beste weten is samen gesteld, evenwel
kunnen uitgever en auteurs op geen
enkele wijze instaan voor de juistheid of
volledigheid van de informatie. Uitgever
en auteurs aanvaarden dan ook geen
enkele aansprakelijkheid voor schade,
van welke aard ook, die het gevolg is
van handelingen en/of beslissingen die
gebaseerd zijn op bedoelde informatie.
Gebruikers van deze uitgave wordt met
nadruk aangeraden deze informatie niet
geïsoleerd te gebruiken, maar af te gaan
op hun professionele kennis en ervaring en
de te gebruiken informatie te controleren.

Leveringsvoorwaarden
www.eismamediagroep.nl

Copyright © 2017
Eisma Bouwmedia,
Doetinchem

colofon

www.architectuur.nl
verrast!

Premium

Defacto: samenleven m
et water

Nieuwe website

 met fotogalerie, projecten worden

nog mooier getoond

 nu met exclusief Premium deel

voor abonnees

Ga snel naar www.architectuur.nl
en ervaar het zelf!

www.Architectuur.nl: artikelen over spraakmakende
architecten, unieke projecten, ondernemen en meer

75_advcolofon.indd 75 27-03-17 16:33

Gerelateerd