ArchitectuurNL 02 2018 – pag. 26

ArchitectuurNL 02 2018 – pag. 26

Door: | 29-04-2021

Net zo lang
puzzelen

tot elk
detail klopt

Als ik ’s NAchts
eeN goed idee
krijg voor eeN
vAkiNhoudelijke
puzzel, spriNg
ik uit mijN bed
eN zet het idee
meteeN op
pApier

26-27-28-29_interview.indd 26 29-03-18 11:20

Gerelateerd