ArchitectuurNL 02 2018 – pag. 3

ArchitectuurNL 02 2018 – pag. 3

Door: | 29-04-2021

Met de gemeenteraadsverkiezingen nog vers in het geheugen schiet me ineens te binnen dat in
de campagnetijd sociale woningbouw en woningnood wel erg vaak over het voetlicht kwamen.
Als ik goed geïnformeerd ben, moeten er de lopende kabinetsperiode minstens 100.000 sociale
huurwoningen worden bijgebouwd. Uiteraard bereed eenieder zijn stokpaardje rond dit tekort en
riep er op zijn partijgekleurde wijze schande van, zonder ook maar in de buurt te komen van het
spitsvondige ‘In gelul kan je niet wonen’ waarmee wijlen Jan Schaefer de toenmalige woningnood
vorm en inhoud gaf. De discussie kwam niet veel verder dan een plichtmatig potje zwartenpieten over
wiens schuld het tekort is of muggenziften over de vraag of sociale woningbouw een term is die de
lading dekt.
Uit geen mond viel een heldere visie op te tekenen over hoe we het huidige woningtekort op een
sociale manier gaan oplossen. Niet vreemd voor wie bedenkt dat onze premier vindt dat je voor een
heldere visie bij de opticien moet zijn. Ik ben bang dat als we op onze bewindslieden gaan wachten,
we over drie jaar nog geen stap verder zijn. En dat bewijst eens te meer dat planontwikkeling op
het gebied van betaalbare sociale huurwoningen onder regie van architecten, stedenbouwers en
landschapsontwerpers zou moeten plaatsvinden. Dat wil zeggen als je sociale woningbouw als
meer ziet dan een hoeveelheid te bouwen eenheden. Waar het om gaat is dat we deze kwestie
tijd overeenkomstig en esthetisch verantwoord gaan oplossen. Dat lukt nooit met een gemiddeld
ministerieel verstand van zaken. Ik zie het liefst een hoofdrol voor architecten en stedenbouwers met
in hun kielzog landschapsontwerpers. Als we de problematiek zo aanpakken, maken we het land
mooier en de mensen gelukkiger.

Hoofdrol

5 15 25 39 59
OndernemenNL ProjectenNL KennisNL TalentNL InspiratieNL

Peter de Winter
[email protected]

3 ArchitectuurNL

editorial

03_Editorial.indd 3 29-03-18 13:48

Gerelateerd