ArchitectuurNL 02 2018 – pag. 36

ArchitectuurNL 02 2018 – pag. 36

Door: | 29-04-2021

Kort geding
Park Vijversburg

Zijn bestektekeningen auteursrechtelijk beschermd? Deze

vraag moest beantwoord worden in een kort geding dat vorig

jaar plaatsvond met betrekking tot ontwerpwerkzaamheden

voor het Friese Park Vijversburg, een samenwerking tussen

de architecten Junya Ishigami en Marieke Kums. Ook kwam

in de uitspraak het persoonlijkheidsrecht van de architect

aan de orde, in dit geval het recht op naamsvermelding in

publicaties over het project.

Het betreft hier een samenwerking tussen de architecten Junya Ishigami (Junya.Ishigami +
Associates Co.Ltd. Tokyo) en Marieke Kums (Studio Maks Rotterdam). Gezamenlijk hebben ze
deelgenomen aan een Europese aanbesteding in 2011 en werden uitverkoren als architecten
van het bezoekerspaviljoen in Park Vijversburg. De opdracht bestaat uit het in architectonische
zin verder ontwikkelen van een natuur-, en cultuurpark dat bekend staat onder de naam ‘Groot
Vijversburg’ in Tietjerk, Friesland. Het project is afgerond in mei 2017.

Japanse publicaties
Kennelijk is in de loop van de tijd de samenwerking tussen beide architecten ernstig vertroebeld.
Zo vertroebeld dat er een kort geding aan te pas kwam. Het betreft een kort geding dat in eerste
instantie door Kums tegen de Japanse uitgeverij GA en de Nederlandse distributeur Idea is
gevoerd, maar waarin Ishigami zich gevoegd heeft als belanghebbende. GA is uitgever van de
architectonische vakbladen GA Japan en GA Document, die Idea in Nederland op de markt brengt.
Kums wil voorkomen dat de beide bladen op de markt komen.
Belangrijk te weten is dat in een kort geding een voorlopige maatregel wordt gevraagd, die daarna
moet worden bekrachtigd door de rechter in een gewone, zogenaamde ‘bodemprocedure’.
Een kort geding kan gevoerd worden als er sprake is van een spoedeisend belang. Bij inbreuk
op auteursrecht of persoonlijkheidsrechten (naamsvermelding), is bijna altijd sprake van een
spoedeisend belang.

Gewist uit project
In GA Document wordt het project besproken. Het artikel gaat over Ishigami en niet over Kums. In
het artikel zijn bestektekeningen opgenomen. Aan het slot van het artikel staat een colofon waarin
Studio Maks als onderdeel van het competitieteam wordt vermeld. Kums raakt op de hoogte van de
publicatie door een aankondiging in een door GA verspreide nieuwsbrief en op de website van GA.
Kums wordt daarin niet genoemd. Ook in GA Japan wordt met een prominente foto op de cover
aandacht besteed aan het project en Ishigami, maar niet aan Kums. Kums wordt als het ware gewist
uit het project. Dat steekt.

Ruby Nefkens

36ArchitectuurNL Tekst Ruby Nefkens, advocaat intellectueel eigendom, ICT, design, architectuur, kunst, media, privacy

RECHT VOLGENS RUBY

36-37_ruby1of2p.indd 36 29-03-18 11:29

Gerelateerd